Onze projecten
Ruimtelijke economie
Beleidsplanning
Strategisch advies
Ondersteuning lokale besturen
Mobiliteitsplanning
Omgevings- en stakeholder management

Labo XX Werk Antwerpen
2015 — 2016

Labo XX Werk Antwerpen

Visie voor vernieuwing, verweving en verdichting van werkgelegenheid in de 20ste eeuwse gordel van Antwerpen

In het eerste traject van LABO XX werkte BUUR een overkoepelende visie uit voor de 20ste eeuwse gordel van Antwerpen die inspeelde op de onlosmakelijke relatie tussen mobiliteit en ruimte. Die visie koppelde kansen voor verdichting en verweving van het stedelijk weefsel aan de komst van een tangentiële OV-lijn die de verschillende districten in de gordel met elkaar verbindt.

In de vervolgstudie LaboXX – Werk onderzoekt BUUR i.s.m. WES en Connect & Transform hoe deze tramlijn kan bijdragen tot het behoud van de huidige en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid in dit deel van Antwerpen. Het onderzoek keek meer specifiek in welke mate toekomstige multimodale knooppunten kunnen dienen om tewerkstelling van kansengroepen en nieuwe vormen van stedelijke economie aan te trekken. Via doorgedreven stakeholdersoverleg verkenden we mogelijke partnerschappen voor de creatie van die werkgelegenheid, die bovendien kunnen helpen om de realisatie van de OV-lijn te versnellen.

De mogelijkheden voor jobcreatie hangen af van de context en de aanwezigheid van embryonale ketenverbanden. In het studiegebied identificeerden we vier onderzoekspatronen die op verschillende plekken langsheen de knooppunten van de Rocade terugkeren: monofunctionele zones met een dominant pilootproject, verouderd industrieel weefsel heruitgevonden, zones met een duidelijk capabiliteitssysteem en hybride zones in sociaal achtergestelde buurten.

Voor elk patroon kozen we, samen met de opdrachtgever, een relevante casestudie waar al initiatieven lopende zijn. Via bilaterale gesprekken brachten we per case het DNA van de huidige context, de lopende projecten en het actorenveld in kaart. Dankzij deze stakeholderbevragingen konden we ook de transformationele dynamiek in elk van de case studies gedetaileerd in kaart brengen. Tenslotte formuleerden we per case mogelijke doorbraakinitiatieven, vertrekkende van 3 verschillende ambitieniveaus, met een steeds grotere complexiteit, inter-afhankelijkheid van actoren en reikwijdte.

Labo XX Werk Antwerpen
Labo XX Werk Antwerpen
Labo XX Werk Antwerpen
Labo XX Werk Antwerpen
Labo XX Werk Antwerpen
Labo XX Werk Antwerpen
Labo XX Werk Antwerpen
Labo XX Werk Antwerpen
Code
LXX
Klant
Stad Antwerpen
Team
BUUR + WES + Connect&Transform
Status
Volbracht