Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Strategisch advies
Ondersteuning lokale besturen

Hoger bouwen en verdichting Geraardsbergen
2017 —

Hoger bouwen en verdichting Geraardsbergen

Visie op hoger bouwen en opmaak van een RUP

De stad Geraardsbergen wenst een duidelijke visie te ontwikkelen op de mogelijkheden van hoger bouwen in de stad, in samenhang met een visie op de aangewezen zones voor verdichting. BUUR werd opdracht gegeven om het denkkader en de visie uit te werken. Voor de opbouw van de visie rond hoger bouwen en verdichting werd een dubbele insteek gehanteerd.

Enerzijds werd het groeivraagstuk geanalyseerd. Door de aanwezigheid van een relatief goede spoorverbinding, werden heel wat potentiële groeizones aangeduid. Er werd geopteerd voor een voorzichtig beleid, waarbij vooral de nadruk ligt op behoud van bestaande kwaliteit en het inzetten van groei als hefboom voor kwaliteitsversterking. Vanuit deze doelstelling identificeerde BUUR 4 prioritaire structuren in Geraardsbergen centrum: de Dender, de Molenbeek, de spoorwegbundel en de Astridlaan. Binnen deze structuren kan hoger bouwen ingezet worden om de kwaliteit van het openbaar domein, de groenblauwe structuur en het stedelijk landschap te verbeteren.

Anderzijds is de landschappelijke invalshoek essentieel. Geraardsbergen is een ‘lage’ stad met sterk reliëf en landschappelijk gevoelige zones. De landschappelijke analyse was gericht op het vrijwaren van de kwaliteiten van het historische landschap. Hoge gebouwen kunnen zorgen voor een betere leesbaarheid van het stedelijke landschap.
Vanuit dit samenspel van gewenst stedelijk landschap, versterkte groenblauwe structuur en lokale kwaliteitsverbetering, werd een globaalbeeld op de gewenste locaties voor hoger bouwen in het centrum van de stad ontwikkeld.

De visie werd in juni 2017 door het college goedgekeurd, waarna het startsein voor fase 2 werd gegeven. In deze fase wordt de visie door vertaald in enerzijds een ruimtelijk uitvoeringsplan en anderzijds een kwaliteitsmatrix die de stad kan inzetten om concrete projecten voor hoger bouwen te sturen.

Hoger bouwen en verdichting Geraardsbergen
Hoger bouwen en verdichting Geraardsbergen
Hoger bouwen en verdichting Geraardsbergen
Hoger bouwen en verdichting Geraardsbergen
Hoger bouwen en verdichting Geraardsbergen
Hoger bouwen en verdichting Geraardsbergen
Hoger bouwen en verdichting Geraardsbergen
Code
GHV
Klant
Stad Geraardsbergen
Team
BUUR
Status
In ontwerp