Onze projecten

Onze
projecten

Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust
2020 —
Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust

BUUR Part of Sweco helpt het recreatief fietsnetwerk aan de Vlaamse Kust naar een hoger ambitieniveau te brengen

Ontdek het project
Vervoerregio Gent
2019 —
Vervoerregio Gent

Sweco begeleidt MOW bij de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio Gent.

Ontdek het project
Vlaamse beleidsvisie mobipunten
2018 — 2019
Vlaamse beleidsvisie mobipunten

Opmaak van een beleidsvisie voor de ontwikkeling van mobipunten in Vlaanderen

Ontdek het project
Adviseur Mobiliteit Oosterweel
2018 — 2022
Adviseur Mobiliteit Oosterweel

Mobiliteitsondersteuning voor het complex interdisciplinair project Oosterweel waarbij zowel de verkeerstechnische aspecten op alle niveaus als de communicatie met een groot aandeel actoren centraal staat.

Ontdek het project
Openbaar vervoersknoop Terneuzen
2018 — 2018
Openbaar vervoersknoop Terneuzen

Ontwerpend onderzoek mobiliteitsknopen in een krimpregio

Ontdek het project
Haren Fietssnelweg, Vilvoorde
2018 —
Haren Fietssnelweg, Vilvoorde

Start- en projectnota voor de intergewestelijke fietssnelweg FR0-F215

Ontdek het project
Stadsmodel, Stadsvernieuwing Torhout
2018 — 2019
Stadsmodel, Stadsvernieuwing Torhout

Nieuwe toepassing van Stadsmodel voor evaluatie van effect van verkeerscirkulatie in centrum Torhout ter ondersteuning van de Stadsvernieuwing.

Ontdek het project
Overkapping Ring Antwerpen Noord
2017 — 2018
Overkapping Ring Antwerpen Noord

Opmaak van een visie voor de overkapping van de Antwerpse ring in het noordelijke segment (Luchtbal , Eilandje en Merksem)

Ontdek het project
Routeplan 2030 voor Vervoerregio Antwerpen
2017 —
Routeplan 2030 voor Vervoerregio Antwerpen

Ambitieus regionaal mobiliteitsplan voor 32 gemeenten van de vervoerregio Antwerpen

Ontdek het project
Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot
2016 —
Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot

Opmaak start- en projectnota met voorontwerpplan ikv fietssnelweg Leuven-Aarschot

Ontdek het project
Livan II Antwerpen
2016 —
Livan II Antwerpen

Tramuitbreiding – voorbereidende studies i.f.v. LIVAN2

Ontdek het project
Labo XX Werk Antwerpen
2015 — 2016
Labo XX Werk Antwerpen

Visie voor vernieuwing, verweving en verdichting van werkgelegenheid in de 20ste eeuwse gordel van Antwerpen

Ontdek het project
Smart-PT Oost-Hageland
2015 — 2017
Smart-PT Oost-Hageland

Verkennend onderzoek naar de toepassing van vraagafhankelijk openbaar vervoer en dorpskernversterking in landelijke gebieden

Ontdek het project
Mobiliteitsplan Tervuren
2014 —
Mobiliteitsplan Tervuren

Begeleiding bij het vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan in Tervuren

Ontdek het project
Regionet Oost-Brabant
2014 —
Regionet Oost-Brabant

Toegepast onderzoek naar een sturend regionaal OV-netwerk in de Leuvense regio

Ontdek het project