Onze projecten
Mobiliteitsplanning
Verkeerstechnisch onderzoek

Stadsmodel, Stadsvernieuwing Torhout
2018 — 2019

Stadsmodel, Stadsvernieuwing Torhout

Nieuwe toepassing van Stadsmodel voor evaluatie van effect van verkeerscirkulatie in centrum Torhout ter ondersteuning van de Stadsvernieuwing.

Het verkeersmodel dat opgemaakt wordt, heeft als doel de impact van de heraanleg van de Markt op de omliggende straten te kunnen evalueren. Hierbij worden de verschillende scenario’s onderzocht. In de strikte zin van het woord kan een verkeersmodel enkel uitspraak doen over mobiliteit. Door echter verschillende data te combineren worden de scenario’s afgetoetst op wijzigingen in intensiteiten op verschillende straten van Torhout, impact op leefbaarheid en zachte weggebruikers. Deze unieke aanpak maakte het voor het stadsbestuur van Torhout mogelijk een meer gedragen beslissing te nemen met betrekking tot het mobiliteitsvraagstuk in de binnenstad. Het verkeersmodel kan ook later nog gebruikt worden door de stad voor de eventuele impact van wegenwerken.

De Vlaamse Stadsbouwmeester heeft verschillende studies uitgeschreven voor de vernieuwing van een aantal kleinstedelijke stadskernen. Hieronder is ook de stad Torhout geselecteerd. Torhout wordt gekenmerkt door een kern gelegen tussen de spoorlijn en de ring(R34) Ziekenhuisfuncties, een scholencampus alsook industrieterreinen zijn belangrijke attractiepolen in en rond de stad. Het verkeersmodel dat opgemaakt wordt, heeft als doel de impact van de heraanleg van de Markt op de omliggende woonstraten te kunnen evalueren. Hierbij worden de verschillende scenario’s onderzocht. Op deze hoofdscenario’s zijn nog verschillende subvarianten opgemaakt. In totaal zijn een 10-tal scenario’s onderzocht.
1. Volledige knip van de markt
2. Enkelrichting over de markt met een gesloten lussen systeem
3. Enkelrichting over de markt met een open lussen systeem

Na de opmaak van het verfijnde netwerk in het model werden de aangeleverde matrices gekallibreerd met T-FlowFuzzy om de vracht en automatrices te laten overeenkomen met de verkeerstellingen. De herkomst-bestemmings patronen uit het model zijn vervolgens ook vergeleken met het uitgevoerde Herkomst-bestemmingsonderzoek ter hoogte van de Markt. Vervolgens werden ook alle gegevens met betrekking zachte weggebruikers ingegeven.

In de strikte zin van het woord kan een strategisch verkeersmodel enkel uitspraak doen over mobiliteit in de enge zin van het woord. Namelijk capaciteit. Door echter verschillende data te combineren worden de scenario’s in deze studie afgetoetst op wijzigingen in intensiteiten op verschillende straten van Torhout, impact op leefbaarheid, oversteekbaarheid en impact op zachte weggebruikers.

In werkgroepen werd dieper ingegaan op het verkeersmodel en de resultaten. Voor de communicatie naar de beslissingsorgangen is echter in plaats van een groot aantal grafieken en tabellen te tonen gekozen voor een samenvattingstabel met zowel info over gemotoriseerd verkeer, zachte weggebruikers en leefbaarheid.

Deze unieke aanpak maakte het voor het stadsbestuur van Torhout mogelijk een meer gedragen beslissing te nemen met betrekking tot het mobiliteitsvraagstuk in de binnenstad

Stadsmodel, Stadsvernieuwing Torhout
Stadsmodel, Stadsvernieuwing Torhout
Stadsmodel, Stadsvernieuwing Torhout
Stadsmodel, Stadsvernieuwing Torhout
Klant
stad Torhout
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht