Onze projecten
Mobiliteitsplanning
Verkeerstechnisch onderzoek

Mobiliteitsplan Tervuren
2014 —

Mobiliteitsplan Tervuren

Begeleiding bij het vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan in Tervuren

De gemeente Tervuren gaf BUUR de opdracht om hen te begeleiden bij de vernieuwing van hun mobiliteitsplan. Met de vernieuwing wil Tervuren een duurzaam en allesomvattend mobiliteitsplan tot stand brengen, met nieuwe strategische keuzes, gekoppeld aan acties en budgetten.

De vernieuwing bestaat uit drie fasen (conform de offi  ciële procedure voor de opmaak van een mobiliteitsplan): de oriëntatiefase, de synthesefase en de opmaak van het beleidsplan.

In de oriëntatiefase inventariseerden we de bestaande toestand en formuleerden we de ambities en doelstellingen. Het weren van sluipverkeer, kernversterking, het verhogen van de verkeersveiligheid, het stimuleren van de fi ets en het openbaar vervoer en het versterken van de publieke ruimte en de lokale handel werden geselecteerd als belangrijkste thema’s.

In de tweede fase voerden we een uitgebreid verkeersonderzoek naar het sluipverkeer uit. Hieruit bleek dat de smalle straten in het centrum van Tervuren, maar ook de dorpskernen van Duisburg, Vossem en Moorsel zwaar te lijden hebben onder de druk van doorgaand verkeer in de ochtend- en avondspits. Vervolgens werden verschillende scenario’s opgesteld, die samen het mobiliteitsnetwerk van Tervuren kunnen laten groeien naar een ideaal en duurzaam netwerk.

Het onderzoek en de scenario’s werden in de laatste fase omgevormd naar een beleidsplan met concrete acties. De acties zijn zeer ruim: van verkeerscirculatie en wegencategorisering, over fi ets- en voetgangersinfrastructuur tot parkeerbeleid en een visie op openbaar vervoer. Deze acties werden gebundeld volgens 10 thema’s en samengevat in een actieplan. Dit actieplan laat de gemeente toe om op korte en lange termijn gericht maatregelen te nemen om het mobiliteitsplan uit te voeren.

Het beleidsplan wordt op dit moment afgewerkt en is gepland om in 2019 te finaliseren.

Mobiliteitsplan Tervuren
Mobiliteitsplan Tervuren
Mobiliteitsplan Tervuren
Mobiliteitsplan Tervuren
Code
TMP
Klant
Gemeente Tervuren
Team
BUUR
Status
In ontwerp