Nieuws
23.07.2021

Maandthema: Klimaat & Energie – Regionale ruimtelijke energiestrategie

Maandthema: Klimaat & Energie - Regionale ruimtelijke energiestrategie

Vanuit onze programmawerking zoeken we oplossingen voor de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Elke maand zetten we een van deze programma’s in de kijker; voor juli is dat Klimaat en Energie. Kom in dit artikel meer te weten over het project ‘Regionale Ruimtelijke Energiestrategie’ in opdracht van het Departement Omgeving.

Geïntegreerde energietransitie

Visie en strategie zijn cruciaal om de Vlaamse en Europese energiedoelstellingen te behalen. De energietransitie zorgt voor een ruimtelijke claim op ons landschap, terwijl de vrije ruimte in Vlaanderen schaars is. Bovendien is de transitie naar een fossielvrije samenleving niet de enige uitdaging die op onze gemeenschappelijke ruimte rust. Andere facetten zoals mobiliteit, wonen, industrie en water staan ook hoog op de prioriteitenlijst. Het loont dus om de energietransities geïntegreerd en gebiedsgericht aan te pakken.

Een regionale aanpak

De regionale schaal is hiervoor ideaal omdat het voeling met de lokale context verenigt met inzicht in ruimtelijke landschapsgehelen. Op die manier ontstaan er mogelijkheden voor het opwekken en de distributie van hernieuwbare energie op grote schaal. Het pilootproject ‘Energielandschap Denderland’ legden de noodzaak en de opportuniteit van een regionale energiestrategie in Vlaanderen bloot. Het project werd uitgevoerd in 2018 door BUUR en Sweco, in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen en stond aan de basis van heel wat nieuwe regionale initiatieven.

RRES-handleiding

Bepaalde regio’s vergaarden anno 2021 al heel wat collectieve kennis over dit onderwerp. Het doel van de opdracht ‘Regionale Ruimtelijke Energiestrategie’ of ‘RRES’ i.o.v. het Departement Omgeving  bestaat erin die expertise om te zetten tot een handleiding voor alle Vlaamse regio’s. BUUR Part of Sweco bundelt de krachten met VITO en CE Delft om uiteindelijk een algemeen kader en draaiboek voor de opmaak van een RRES te ontwikkelen. Dat doen ze in overleg met heel wat actoren.

Het algemene kader duidt welke thematieken in een RRES zeker opgenomen moeten worden en hoe de regionale samenwerkingsstructuur eruit zou moeten zien. Het draaiboek bespreekt alle processtappen rond initiatief, technisch en ruimtelijk onderzoek, visievorming en uitvoering. Onderzoekstappen en mogelijke ruimtelijke inrichtingsconcepten voor energie-infrastructuur worden geïllustreerd in een case-study in Centraal-Limburg.

Met het draaiboek beogen we handvaten aan te reiken aan provincies, intercommunales onderzoeksbureaus en netbeheerders om samen een RRES tot een succesverhaal te maken. De resultaten van het onderzoek zullen in het najaar van 2021 beschikbaar zijn.