Nieuws
09.08.2022

Hoe mobiliteit en de openbare ruimte op een transversale en complementaire manier herdefiniëren?

Hoe mobiliteit en de openbare ruimte op een transversale en complementaire manier herdefiniëren?

Een duurzame en geïntegreerde aanpak moet bijdragen tot de ontwikkeling van duurzame, koolstofarme en veerkrachtige steden: een leefomgeving van hoge kwaliteit voor de gebruikers ervan.

Gebeurtenissen zoals de overstromingen, Covid en de klimaatcrisis dwingen ons om dringend actie te nemen. Onze aanpak moet een antwoord bieden op meerdere uitdagingen voor mens en milieu, zowel buiten als in het hart van steden. De doeltreffendheid van de geleverde ecosysteemdiensten is van essentieel belang om ons welzijn, de luchtkwaliteit en voldoende afkoeling te garanderen – met het oog op een veerkrachtig stedelijk milieu.

Project Vesdrienne

Het is in dit kader dat BUUR Part of Sweco een ontwerp- en planningsbenadering heeft ontwikkeld, die gebaseerd is op het begrijpen en integreren van de context waarin het Vesdrienne-project zich bevindt. Het is de bedoeling om een interstedelijke fietsverbinding tussen Nessonvaux en de Duitse grens een dubbele landschappelijke en functionele dimensie te geven, waarbij de veiligheid van de gebruikers en een respectvolle inpassing in het landschap worden gegarandeerd.

Om veiligheidsredenen moet het ontwerp van het fiets-voetpad het dagelijkse gebruikscomfort voor alle soorten gebruikers verzekeren. De RAVeL en het bestaande wegennet moeten naast elkaar kunnen bestaan met degelijke en geïntegreerde voorzieningen. Het beheer van het raakvlak tussen fietsers, voetgangers en auto’s vereist fundamentele aandacht op het gebied van de leesbaarheid, de veiligheid, het comfort en de stedelijke en landschappelijke integratie. De continuïteit van het tracé en de aansluitingen op de bestaande netwerken en op de doorkruiste wijken hebben het ook mogelijk gemaakt het optimale traject te bepalen. Deze ambities zijn vandaag de dag, na de overstromingen van juli 2021, nog relevanter: de bewustwording van de eisen van de vallei stelt ons in staat de milieudimensie langs het hele traject opnieuw te overwegen.

 

Hoe mobiliteit en de openbare ruimte op een transversale en complementaire manier herdefiniëren?

Project Verviers

In juli 2022 kregen de divisies BUUR en Infrastructure ook een opdracht voor het herstel en de ontwikkeling van het centrum van Verviers. Deze opdracht maakt deel uit van het post-overstromingskader van juli 2021. Het gaat om het herstel van 8 wegen en groene gebruiksruimten. Het belang van het voorstel ligt in de capaciteit van deze plekken om zich aan te passen aan de uitdagingen van de klimaatverandering, vooral op vlak van waterbeheer.

Onze verwachtingen voor de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte evolueren: wij willen levende, bruisende centra – gezellige plaatsen waar het goed leven en ontmoeten is, die de voordelen van de “10 minuten stad” bieden, flexibel in het gebruik naar gelang van het tijdstip van de dag, de week en het jaar. Kortom, traag verkeer en een inclusieve plek voor iedereen. Voor het centrum van Verviers integreert het ontwikkelingsvoorstel dat uit deze eisen voortvloeit, deze elementen in een ambitieuze visie die verder gaat dan het “hier en nu”.

Hoe mobiliteit en de openbare ruimte op een transversale en complementaire manier herdefiniëren?