Nieuws
17.08.2022

Zwemmen we binnenkort in het kanaal van Brussel? Haalbaarheidsonderzoek positief onthaald

Zwemmen we binnenkort in het kanaal van Brussel? Haalbaarheidsonderzoek positief onthaald

Volgens het haalbaarheidsonderzoek van Sweco en KIS studio, in overleg met Brussel Leefmilieu, de Haven van Brussel en Stad Brussel, is het zeker mogelijk. In de studie werd een uniek voorstel gedaan om een grote zwemzone in het kanaal te combineren met een natuurlijk waterzuiveringssysteem.

Waterzuivering en recreatie in één
In het haalbaarheidsonderzoek werd er gekeken naar een systeem om het kanaalwater te zuiveren tot niveau van zwemwater volgens de Europese normen d.m.v. een groot rietveld en filters, die niet alleen in het zwemseizoen, maar ook daarbuiten het water kunnen opnemen en zuiveren. Er komt dus geen chemische zuivering aan te pas. De gecombineerde functie van een zwembad in de zomermaanden en een waterzuiveringssysteem het hele jaar door is een absolute win-win.

“Dit moet een project worden voor de mensen uit de buurt.”
Benoit Hellings, eerste schepen, bevoegd voor Sport

Het gaat om een groot zwembad van maar liefst 355 meter lang in het kanaal ter hoogte van Sainctelette. Het zwembad zal geen effect op de economische functie van het kanaal: door een muur te bouwen in het huidige kanaal zal de vaargeul afgescheiden worden van de zwemzone en blijft er voldoende doorgang voor de scheepvaart.

Zwemmen we binnenkort in het kanaal van Brussel? Haalbaarheidsonderzoek positief onthaald
“Zeker met de effecten van de klimaatsveranderingen – het aantal hittedagen deze zomer wijzen ons nog maar eens met de neus op de feiten – zijn grootschalige verkoelings- en ontspanningsplekken in het hart van een stad broodnodig.”
Havenminister Alain Maron

Om het idee in de praktijk uit te voeren, zou er ruim 11 miljoen euro voor de bouw en jaarlijks maximaal 460.000 voor de uitbating nodig is. Het is nu aan de Brusselse bevoegde instanties om het ‘Kanalbad’ goed te keuren.

Samenwerking BUUR, Industry en Infra
Johan Huybrechts van de divisie BUUR was projectleider, Daan Beheydt en Steven Raes (Industry) zorgden voor de waterkwaliteit, het waterzuiveringssysteem en het kostenplaatje, en Bart Van Zegbroeck (Infra CTB) nam de stabiliteitsaspecten en kostenraming van de te bouwen scheidingswanden in het kanaal voor zijn rekening.

KIS studio van architect Gérald Ledent stond in voor de projectleiding. “De samenwerking verliep erg vlot en wij hopen natuurlijk dat de studie een staartje krijgt en effectief wordt uitgevoerd”, aldus Johan Huybrechts.

Zwemmen we binnenkort in het kanaal van Brussel? Haalbaarheidsonderzoek positief onthaald
Zwemmen we binnenkort in het kanaal van Brussel? Haalbaarheidsonderzoek positief onthaald