Nieuws
07.07.2022

Collega Sara Geets wint Blikveld Afstudeerprijs

Collega Sara Geets wint Blikveld Afstudeerprijs

Wij zijn trots op al onze getalenteerde collega’s, maar vandaag zetten we Sara Geets extra in de bloemetjes want zij studeerde afgelopen week af als landschaps- en tuinarchitect en sleepte daarbij in één klap ook de Blikveld Afstudeerprijs 2022 in de wacht!

Sara maakte een carrièrewending en ziet haar nieuwe job/passie helemaal zitten: “Na 5 jaar deeltijds werken en deeltijds studeren, de stofnesten uit mijn hersenen verjagen, een zeer fijne stage bij de divisie BUUR en evenzeer veel inspanningen van mijn gezin en alle lieve mensen rondom mij, mag ik me voluit smijten in de landschapsarchitectuur. Zin in!”

Elk jaar reikt de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten een prijs uit aan de verdienstelijke afgestudeerden. Sinds dit jaar wordt de uitreiking overgenomen door Blikveld vzw, dé nieuwe vakvereniging die alle professionelen, verenigingen, instituten en belanghebbenden binnen de wereld van landschaps- en tuinarchitectuur verbindt.

Sara werkte de afgelopen maanden intensief aan het strategisch ontwerp voor de onderzoekskouter van ILVO Living Lab Agrifood Technology in Merelbeke en Melle als innovatief productielandschap voor mens en natuur. Landbouw is – net als energie of zorg – een maatschappelijk domein waar belangrijke transformaties nodig zijn. Het agrarische model verduurzamen gaat niet ver genoeg: hoe we ons als maatschappij voeden, staat ter discussie en klimaatveranderingen leveren voor de landbouw specifieke uitdagingen op. Voor het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ligt hier een opgave om een stem te zijn in het debat en transformatie te stuwen en te begeleiden.

ILVO kan dat echter niet alleen en zoekt vandaag al partners zoals in het Rodeland landschapsproject. Wat vandaag nog ontbreekt, is een overkoepelende landschappelijke visie. En daar is Sara dieper op ingegaan. Vanuit de meervoudige blik van de landschapsarchitectuur kan voor het Rodeland een richtinggevend kader worden opgemaakt waaraan de initiatieven worden getoetst. Op die manier ontstaat een landschappelijke samenhang, met sterke horizontale en verticale relaties. Zo groeit een lekker landschap: het Rodeland als streek waar voedselproductie hand in hand gaat met een robuuste landschapsstructuur.

Sara maakte daarbij een kookboek voor een lekker landschap met 3 recepten en verschillende ingrediënten:

✔️ Een recept voor een akkerlandschap op de heuvels met als ingrediënten: open landschap, grote variatie aan akkergewassen, strokenteelt of pixellandbouw, waterretentie …

✔️ Een recept voor complexen van graslanden en bossen met een mozaïeklandschap, variatie aan open en gesloten kamers, natuurlijk oeverprofiel + winterbedding Gondebeek, amfibiepoelen, bosuitbreiding …

✔️ En tot slot een recept voor klimaatrobuust wonen met een gesloten landschap, stenige omgeving omvormen tot spons, bijzondere aandacht voor identiteit van de rand …