Nieuws
19.01.2021

BUUR + Sweco Belgium join forces

BUUR + Sweco Belgium join forces

BUUR en Sweco Belgium zullen samen de Transforming Society Together missie aangaan.

Sweco Belgium en BUUR hebben besloten hun krachten te bundelen om een gemeenschappelijke missie te realiseren: de co-creatie van een kwalitatieve en duurzame leefomgeving voor toekomstige generaties. BUUR versterkt de interdisciplinaire aanpak van Sweco en zal voortaan opereren onder de naam BUUR Part of Sweco.

Op die manier versterken wij onze expertise in strategische en ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit en de aanleg van openbare ruimten en landschappen. Wij zullen garant staan voor een geïntegreerde visie en samenwerking tussen disciplines als infrastructuur, energie, gebouwen en milieutechnologie.

Samen willen we bewust een voorbeeldfunctie vervullen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Gesteund door de internationale Sweco group positioneren wij ons op Europees en mondiaal niveau als partner in transitie.