Services

Enlarge
Enlarge
Enlarge

Planningsinstrumentarium

BUUR is uitstekend thuis in het planningsinstrumentarium van Vlaanderen, Brussel en Wallonië en we weten hoe we visies, strategieën en plannen kunnen vertalen in de juiste instrumenten of planningsdocumenten. In het kader van onze projecten onderzoeken we hoe we het bestaande instrumentarium optimaal kunnen inzetten en doen ook voorstellen voor nieuwe instrumenten.

Enlarge
Enlarge

Mobiliteitsstudies

Mobiliteit is voor BUUR een thema dat terugkeert in al onze projecten, bij het inrichten van publieke ruimte, bij het bepalen van de circulatie in projecten, wijken of steden en bij het uittekenen van regionale ontwikkelingsvisies. We voeren zelf mobiliteitsstudies uit op al deze schaalniveaus en begeleiden opdrachtgevers richting een meer duurzame mobiliteit.

Cocreatie

BUUR zet in op participatietrajecten en dialoog met stakeholders als onderdeel van onze projecten. Naargelang de wenselijkheid worden stadsdebatten, ontwerpworkshops, infomarkten of overlegmeetings georganiseerd. We gaan in het kader van de projecten ook op zoek naar mogelijke quick-wins en bottom-up initiatieven die we samen met lokale partners kunnen initiëren en opschalen. Zo garanderen we kwaliteit tijdens het ontwikkelingsproces zelf.

5 images

Strategisch onderzoek

In het kader van projecten, maar ook los daarvan, voert BUUR strategisch onderzoek uit naar belangrijke maatschappelijke uitdagingen waar ruimte en stedenbouw een antwoord voor kunnen zijn. We hebben dat onderzoek gebundeld in vier strategische programma’s: sterke kernen, integrale ecosystemen, duurzame mobiliteit en veelzijdige regio’s.

Duurzaamheidskompas

BUUR voert duurzaamheidsevaluaties uit voor alle soorten projecten en op alle schaalniveaus. We hebben daarvoor een eigen duurzaamheidskompas ontwikkeld dat de impact van een project meet op milieu, maatschappij en economie en de ruimtelijke, technische en proceskwaliteit van het project onderzoekt.

3 images