Onze projecten
Masterplanning
Ruimtelijke instrumenten
Inrichting publieke ruimte

Ecowijk Gantoise Gent
2016 — 2018

Ecowijk Gantoise Gent

Inrichtingsplan, nota beeldkwaliteit, ontwerp publieke ruimte en verkavelingsaanvraag voor duurzame woonontwikkeling

BUUR is door de private ontwikkelaar Ecowijk NV en sogent aangesteld als ontwerper voor de Ecowijk Gantoise. Driekwart Groen, Mint, Hydroscan en Ingenium zijn als adviseurs bij het project betrokken voor de uitwerking van ecologie, mobiliteit, waterhuishouding en energie. Het doel is om een modelwijk voor de 21ste eeuw te realiseren, met een minimale ecologische afdruk. Het project veruitwendigt dan ook de bijzondere ambities van de stad Gent op vlak van duurzaamheid.

De nieuwe woonwijk geeft een invulling aan de voormalige terreinen van KAA Gent, met een  gedifferentieerd woningaanbod voor een 300-tal gezinnen en een densiteit van 60 woningen/ha. De wijk wordt gestructureerd rond een centraal wijkpark. In het parkontwerp worden referenties naar de sportgeschiedenis van de site opgenomen, als speelse elementen langs het zogenaamde ‘Gantoisepad’. Brede parkarmen sluiten aan op de omgeving, met directe linken naar het openbaar vervoer en de omliggende fietsassen. Twee pleintjes worden opgeladen met buurtgerichte functies, zoals een buurtschuur, kinderopvang, coworking kantoren en lokale handel. De wijk is integraal autovrij, waardoor het beeld van een klassieke straat plaatsmaakt voor kindvriendelijke groene ruimtes. De woningen geven aan de achterzijde uit op collectieve binnenhoven, met pluktuinen in gemeenschappelijk beheer. De duurzame ambities worden ook op technisch niveau ingevuld, met een collectief energiesysteem, integrale waterbuffering en een ecologisch verantwoorde groeninrichting. Het parkeren gebeurt integraal ondergronds; de lage parkeerratio wordt gecompenseerd door deelauto’s, deelfietsen en andere faciliteiten.

De stedenbouwkundige aanvraag voor de aanleg van de omgeving en de verkavelingsaanvraag zijn begin 2017 ingediend. Voor de kant Ecowijk nv zijn de architecten aangesteld die momenteel de schetsontwerpen verder uitwerken.

Ecowijk Gantoise Gent
Ecowijk Gantoise Gent
Ecowijk Gantoise Gent
Ecowijk Gantoise Gent
Ecowijk Gantoise Gent
Ecowijk Gantoise Gent
Code
GEG
Klant
sogent - Ecowijk NV
Team
BUUR
Status
opdracht volbracht - in uitvoering