Onze projecten
Masterplanning
Inrichting publieke ruimte
Procesmanagement

Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
2016 — 2022

Ecowoonwijk Coronmeuse Luik

Masterplan voor een nieuwe, duurzame ecowoonwijk

Het consortium Neolegia stelt in 2017 een team samen voor de ontwerpwedstrijd voor Coronmeuse; de ontwikkeling van een oude industriële site op een schiereiland aan de Maas tot een hoogwaardige en bruisende Ecowijk. Het door BUUR ontwikkelde masterplan wordt laureaat van de door de stad Luik georganiseerde competitieve dialoog.

BUUR staat in voor het masterplan en het landschapsontwerp voor deze nieuwe Ecowijk met 1.200 wooneenheden. De woonwijk wordt volledig autoluw ingericht en geeft voorrang aan de zachte weggebruiker. De bestaande autoroute langs de kaaien worden omgevormd tot fiets- en wandelboulevard. Bestemmingsverkeer wordt ondergronds geleid en de ruimtelijke structuur van de wijk ent zich op de geplande nieuwe tramlijnen. Twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen maken van de wijk een sterk knooppunt voor zacht verkeer op regionale schaal. Het iconische Park Astrid krijgt een grondige renovatie en wordt doorgetrokken over de hele site. Daarnaast ontwikkelde BUUR eveneens het nieuw geïntroduceerde stedenbouwkundig instrument ZEC (Zone d’enjeu communal), een primeur voor Wallonië.

De bestaande bodemverontreiniging vereist een gecoördineerde bodemsanering en een intelligente benadering van de nodige grondwerken. Tegelijkertijd wordt alle regenwater ter plaatse gecapteerd en geïnfiltreerd. In totaal werden in het kader van het masterplan meer dan 200 overleg- en coördinatievergaderingen georganiseerd om alle stakeholders te bevragen en te betrekken bij de nieuwe ontwikkeling.

Het masterplan voorziet in een gefaseerde ontwikkeling van de bouwvolumes. In een eerste fase wordt de volledige publieke ruimte aangelegd, tezamen met een eerste segment woningen. De bouwvergunning hiervoor werd eind 2019 ingediend. De saneringswerken starten in het najaar van 2020, de omgevingswerken nemen aanvang in 2021 en worden afgerond voor eind 2023.

Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
Code
LCO
Klant
NéoLegia nv
Team
BUUR + Gesplan + Syntaxe + Artau + Altiplan + Atelier du Sart Tilman (Architecture) + MATRIciel + Pirnay Engineering + Ps2 + APOLLO + (Consultants) + LUMINUX
Status
Uitgevoerd