Onze projecten
Ruimtelijke economie
Ruimtelijke instrumenten

Industriepark Noord Sint-Niklaas
2016 — 2019

Industriepark Noord Sint-Niklaas

Duurzame reconversie van een bedrijventerrein

De stad Sint-Niklaas schoof haar bedrijventerrein Industriepark Noord naar voor als pilootproject voor duurzame reconversie van een bestaand, verouderd bedrijventerrein.  Urban.Habitat begeleidde de stad bij het mogelijk maken van en stimuleren tot een verregaande transformatie van de plek. De opdracht bestond uit de opmaak van een inrichtingsplan en de doorvertaling van de principes uit dit plan naar een RUP.

Industriepark Noord is een klassiek voorbeeld van een bedrijventerrein met laag ruimtelijk rendement (vooral het gevolg van stringente BPA-voorschriften op vlak van bouwhoogtes, bufferstroken, voortuinstroken,…), ontbrekende kwaliteit van het openbaar domein, en met een gebrek aan samenhang tussen de daar gevestigde bedrijven.

De globale visie formuleert ambitieuze en verregaande doelstellingen en acties op vlak van verweving van functies, medegebruik van bufferzones, verhoging van het ruimtelijk rendement en het mogelijk maken van collectieve voorzieningen op de site.

Het RUP giet deze ambities in een grafisch plan en voorschriften waarin het basisprincipe wordt aangehouden dat naarmate bedrijven méér investeren in groendaken, collectieve waterhuishouding, het bundelen van op- en afritten,… zij ook meer bestemmings- en (verticale) uitbreidingsmogelijkheden krijgen. Zo behouden de aanwezige bedrijven enerzijds voldoende vrijheid, maar worden ze wel sterk aangemoedigd om mee hun schouders te zetten onder de transformatie van Industriepark Noord naar een duurzaam bedrijventerrein.

Omwille van zijn hoge graad van innovatie, wordt het RUP inmiddels als voorbeeld beschouwd en gebruikt door Vlaamse en Provinciale administraties bij heel wat vragen tot herinrichting en reorganisatie van bestaande bedrijventerreinen.

De stad Sint-Niklaas neemt momenteel het initiatief om de weguitrusting en zijn eigendom binnen het gebied af te stemmen op de nieuwe innovatieve visie en  neemt dit project ook mee op in haar ruimtelijk-economische studie (eveneens in opmaak door Sweco)  als voorbeeld voor haar andere regionale bedrijventerreinen.

Industriepark Noord Sint-Niklaas
Industriepark Noord Sint-Niklaas
Industriepark Noord Sint-Niklaas
Industriepark Noord Sint-Niklaas
Industriepark Noord Sint-Niklaas
Klant
stad Sint-Niklaas
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht