Our
Projects

Public Space 2008 › 2013

Doortocht N436 Assenede

Ontwerp voor de herinrichting van de gewestweg en het dorpsplein

Public Space 2011 › 2015

Koning Boudewijnpark Jette

Studie voor de aanleg van de verbinding tussen fase I en II van het Koning Boudewijnpark

Public Space - Mobility 2007 › 2011

Tramas Kouter – St. Pieters Gent

Ontwerp voor de tram-as tussen Gent Sint-Pieters en Kouter

Strategic Planning 2017 › 2018

Energielandschap Denderland

Opmaak van een landschappelijke gebiedsvisie rond de inplanting van grootschalige hernieuwbare energieinstallaties