Our
Projects

Public Space 2014 »

Centrum Floreffe

Masterplan, beeldkwaliteitsplan en heraanleg publieke ruimte voor het centrum

Urban Design - Public Space 2012 »

Site Verbeemen Mechelen

Masterplan voor een stedelijke gebiedsontwikkeling

Public Space 2012 »

Fort Liezele Puurs

Opmaak van een masterplan, landschapsontwerp en RUP voor het landschapspark Fort Liezele

Public Space 2013 »

Park Groot Schijn Antwerpen

Landschapsontwerp van een sportpark

Strategic Planning 2015 »

Groenplan Roeselare

Uitwerken van de gewenste basisconcepten voor de groenaanleg op het openbaar domein

Strategic Planning - Mobility 2014 »

Regionet Oost-Brabant

Toegepast onderzoek naar een sturend regionaal OV-netwerk in de Leuvense regio

Urban Design - Public Space 2013 »

Nieuwstraat Brussel

Opstellen van een masterplan en ontwerp heraanleg van de Nieuwstraat en omgeving

Public Space 2015 »

Wonderwoud Gent

Visie en landschapsplan voor de realisatie van de vierde groenpool van Gent

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2013 »

Blauwe Boulevard Hasselt

Masterplan en RUP Blauwe Boulevard

Urban Design - Public Space 2015 »

Hoekakker Ekeren

Masterplan voor een woonuitbreidingsgebied

Urban Design - Public Space - Strategic Planning - Mobility 2012 »

Stedenbouwkundig duurzaamheids kompas

Intern onderzoek naar een processturend evaluatie-instrument voor de integrale duurzaamheid van complexe ruimtelijke projecten

Urban Design - Public Space 2016 »

Ecowijk Gantoise Gent

Inrichtingsplan, nota beeldkwaliteit, ontwerp publieke ruimte en verkavelingsaanvraag voor duurzame woonontwikkeling