Onze projecten
Landschapsvisies en ecologie

Wonderwoud Gent
2015 —

Wonderwoud Gent

Visie en landschapsplan voor de realisatie van de vierde groenpool van Gent

BUUR won de ontwerpwedstrijd voor de aanleg van de vierde Groenpool in Gent. Het begeesterende ontwerp speelt in op de bestaande condities en maakt van de binnendijkse X figuur van het ‘Oud Vliegveld’ een ‘Wonderwoud’ met verborgen plekken, boeiende routes met een speels programma, en een buitendijkse open zoom waarin ruimte is voor een actief programma. Het contrast tussen de open ruimte buiten de dijk en het gevarieerde bos binnen de dijk maakt het Wonderwoud tot een bijzondere natuurbelevenis.

Het plan gaat uit van een (natuur)ontwikkeling die gestuurd wordt vanuit de ondergrond en het water. De grond van het ‘Oud Vliegveld’ is vele malen geroerd in het verleden (ophoging vliegveld – zandwinning – slibstort) en wordt ook voor de toekomstige ontwikkeling van de Groenpool verder geprofileerd. Zo ontstaat een bedoeld ‘geaccidenteerde’ topografie en komt spontane natuurontwikkeling op gang.

Die nieuwe bodem- en reliëfstructuur biedt de mogelijkheid om een gebiedseigen vegetatie- en habitat te laten ontwikkelen. Geen kakofonie van een groot aantal uiteenlopende habitats en vegetaties maar een harmonieuze afwisseling van onderlinge samenhangende en op elkaar afgestemde biotopen. Dat voorkomt een ‘parkeffect’ en verzekert een hoge natuurlijke belevingswaarde.

Ter versterking van de identiteit wordt het Wonderwoud uitgerust met drie typerende ingrepen. De ontwerptaal van deze bijzonderheden maakt het woud heuglijk en herkenbaar voor bezoekers. In de zogenaamde eco-dijk omheen het woud introduceren we een speelse typologie van ‘dijkdoorbrekingen’ die coherent de entrees markeren. In het wondere woud zelf maken we open plekken die worden opgeladen met karakteristieke, bevreemdende elementen. We noemen de plekken ‘Lo-nidus’; nest aan de open plek in het bos. Op het kruispunt van de Westlede en het open water tenslotte maken we een ijkpunt waar de bezoeker zich na het ronddwalen in het Wonderwoud kan heroriënteren en het landschap overschouwen. De uitkijktoren wordt strategisch ingeplant op het hoogste punt van het dijkmassief en biedt een alzijdig panorama op de omgeving.

Voor het Wonderwoud trekt BUUR parallel aan de ontwerp- en uitvoeringsstudie een langdurig en intensief participatietraject dat de betrachting heeft het draagvlak voor en de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de groenpool te vergoten.

Wonderwoud Gent
Wonderwoud Gent
Wonderwoud Gent
Wonderwoud Gent
Wonderwoud Gent
Wonderwoud Gent
Wonderwoud Gent
Code
GGW
Klant
 ANB
Team
TV BUUR + DRIEKWART GROEN + URA + Plant- en Houtgoed + Aquadvice + Eco-Insight + ARA
Status
In ontwerp