Onze projecten
Masterplanning

Universitair Ziekenhuis Gent
2019 — 2021

Universitair Ziekenhuis Gent

Masterplan voor de campus UZ Gent (en de bouw van een gedeeltelijk nieuw universitair ziekenhuis)

Na een selectieprocedure en competitie kreeg BUUR (binnen een breed consortium onder leiding van VK) eind 2019 de opdracht voor de opmaak van een masterplan voor de campus UZ Gent. BUUR neemt hierbij een voorname rol op als masterplanner en ontwerper van de buitenruimte.

Het Universitair Ziekenhuis Gent bouwt aan een nieuwe gezonde en groene campus voor de toekomst. De campus zal in de volgende decades transformeren van een eclectische en verouderde omgeving naar een duurzame, hedendaagse plek voor zorg, onderwijs en onderzoek.

De ambities zijn groot: in het hart van de campus komt een innovatief nieuw ziekenhuisgebouw dat alle zorgfuncties verbindt en dichter bij elkaar brengt. De zone rondom de compacte zorgpool wordt een publiek toegankelijke parkruimte, een verbindend landschap waarin sterk ingezet wordt op biofiele en klimaatbestendige aspecten. Aan de randen van het terrein bouwt de UGent het onderwijslandschap van de toekomst. De plannen zijn duurzaam en toekomstgericht: het ‘omdenken’ van de mobiliteit via een modal-shift, een betere integratie in het stedelijk weefsel van Gent-Zuid en – last but not least – een gezonde en groene ontmoetingsruimte.

Voorliggend masterplan is opgemaakt in nauw overleg met de gebruikers van de campus (Universitair Ziekenhuis, Universiteit Gent,…) en de Stad Gent. Samen vinden ze in dit document een houvast voor een ambitieus en lange termijn transformatieproces. Dit masterplan vormt het fundament om dit ambitieus project in goede banen te leiden en om de transformatie op een duurzame manier te laten plaatsvinden.

Het masterplan is principieel goedgekeurd door het Universitair Ziekenhuis, de Universiteit Gent en de Stad Gent. De vergunningsaanvraag voor fase 1 is ingediend in het najaar van 2021. De voorbereidende verhuisoperaties worden ingezet in 2022, de werken aan het centraal ziekenhuis starten in 2025.

Universitair Ziekenhuis Gent
Universitair Ziekenhuis Gent
Universitair Ziekenhuis Gent
Code
GUZ2
Klant
Universitair Ziekenhuis Gent
Team
BUUR (als deel van consortium VK Architects&engineers, Mint, Royal Haskoning DHV, BimPlan, Mobiüs, Common Ground, A-RES)
Status
opdracht volbracht