Onze projecten

Stationsomgeving Hasselt
2018 —

Stationsomgeving Hasselt

Herziening masterplan en opmaak RUP. 

Binnen het raamcontract dat de stad Hasselt met BUUR afsloot, werkte BUUR een geactualiseerd masterplan uit voor de stationsomgeving. Dit masterplan dient als basis voor een RUP. Beide planningsprocessen worden gevoerd in nauwe samenwerking met de stadsdiensten en het stadsbestuur, belangrijke stakeholders zoals De Lijn en de NMBS, grondeigenaars, bewoners en gebruikers van de stationsomgeving. 

Voor de stationsomgeving werden in het verleden reeds verschillende plannen opgemaakt, die evenwel slechts gedeeltelijk gerealiseerd werden en die geen antwoord bieden op een aantal actuele uitdagingen die het stadsbestuur wenst te tackelen.  

Het masterplan wil in eerste instantie zorgen voor een coherente integratie en verbinding tussen de verschillende ruimtelijke componenten. Het ontrafelen van de verschillende vervoersnetwerken die in deze omgeving samen komen en het organiseren van een logisch en gebruiksvriendelijk knooppunt in een kwalitatief hoogstaande publieke ruimte vormen het kader voor de ontwikkelingsmogelijkheden in de stationsomgeving. 

Binnen dit frame worden voor de verschillende zones de potenties en eigenheid gedefinieerd, die aanleiding geven tot een invulling op maat van het gebied. Door de compacte opstelling van het busstation, ontstaat er ruimte voor een echt representatief stationsplein. Dat wordt afgeboord door een transferium (aan spoorzijde) dat een vlotte overstap tussen bus en trein faciliteert en een gebouw op de bestaande parkeerplint, dat het perspectief sluit. De Bampslaan vormt de rode loper naar de binnenstad, een aangename promenade met ruimte voor zacht verkeer en groen. De oude stelplaatsen van De Lijn maken plaats voor een nieuwe gebouwen langsheen het spoor en een groot nieuw buurtpark. Buiten de singel wordt de bestaande bedrijvenzone geherstructureerd en ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de aanwezige recreatieve functies in combinatie met extra buurtgroen. 

Het masterplan is bijna afgerond. Het voorontwerp-RUP zal in het najaar van 2021 opgemaakt worden. 

Code
HRC2-STA
Klant
Stad Hasselt
Team
BUUR Part of Sweco
Status
in ontwerp