Onze projecten
Ruimtelijke economie
Beleidsplanning

Ruimtelijk Economische Studie Sint-Niklaas
2018 — 2020

Ruimtelijk Economische Studie Sint-Niklaas

Sint-Niklaas toont het juiste spoor

Een sterke economie kan pas ontstaan vanuit een sterke identiteit van de stad in zijn ruimtelijk-economische omgeving. Een sterk economisch profiel draagt ook in belangrijke mate bij aan het versterken van het welzijn van de mensen in de stad, het voorzien van een financiële zekerheid die de eigenwaarde van de Sint-Niklazenaar versterkt. De historisch gegroeide regionale bedrijvenstructuur in de rand, de kennis en diensten aanwezig in de kern, zorgen ervoor dat Sint-Niklaas in zekere zin sterke elementen heeft binnen zijn economische structuur.

Sweco en Rebel slaan de handen in elkaar voor het respectievelijk ‘ruimtelijk’ en ‘economisch’ luik bij het beleidsplan Ruimtelijk Economische Studie voor de stad Sint-Niklaas. Een uitgebreid participatief proces, met een CEO top 20, workshops op top locaties en een studie die verder gaat dan de normaal.

De vraag en voornaamste reden voor de opmaak van een economische studie voor de stad is of de stad een antwoord gaat vinden op alle uitdagingen die zich in een steeds veranderende economische omgeving aan het voordoen zijn. Ondernemend Sint-Niklaas staat voor  het grote mobiliteitsvraagstuk rond Antwerpen, Brussel en Gent, de veranderende kijk op de verdere groei van de economie, de klimaatdoelstellingen met eerder ontharding dan uitbreiding, de vergrijzing en hiermee gekoppelde groeiende zorgvraag. Een sterke economie gebaseerd op bijkomende ruimte-inname is in deze context niet langer vanzelfsprekend en dat is voelbaar, ook in Sint-Niklaas.

Een nieuw verhaal, met een logisch en leesbaar ontwikkelingsspoor voor de ondernemer, maar ook duidelijk voor de bewoner en gebruiker van de stad,  dat is waar Sint-Niklaas nog naar op zoek is, en dat vormt ook het uitgangspunt voor deze studie. Een verhaal met innoverende denkwijzen, zoals het bepalen van thematische broedplekken in de stad, met focus op circulariteit, zorg, creativiteit,… Broedplekken zijn verweven werklocaties met een evenwicht tussen wonen en werken, die ook antwoord kunnen bieden op vragen van de buurt naar groen en speelprikkels.

Een verhaal met een belangrijke rol voor de stationsomgeving met ruimte voor de kernoverstijgende speerpuntsector zakelijke diensten, zonder hierbij in concurrentie te treden met de bestaande bedrijventerreinen. Ook een verhaal van synergie tussen de economische en de academische wereld door onderwijs transversaal in alle economische ruimtelijke ontwikkelingen een rol te geven.

De studie werd door Sint-Niklaas gepubliceerd en wordt actief betrokken in zijn huidig beleid. Als natraject van de studie, vormt de stad in een unieke samenwerking met VOKA – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland een stuurgroep om vanuit de ruimtelijke economische studie een masterplan voor de economie in Sint-Niklaas uit te stippelen. Zo willen zij het economisch landschap van Sint-Niklaas en omgeving hertekenen.

Bekijk de publicatie van deze studie.

Ruimtelijk Economische Studie Sint-Niklaas
Ruimtelijk Economische Studie Sint-Niklaas
Ruimtelijk Economische Studie Sint-Niklaas
Klant
Sint-Niklaas
Team
Sweco + Rebel
Status
opdracht volbracht