Onze projecten

Raamwerkcontract Lommel
2017 —

Raamwerkcontract Lommel

Raamovereenkomst voor de opmaak van stedenbouwkundige ontwerpen en masterplannen voor de stad Lommel. 

Binnen het kader van de ‘Raamovereenkomst opmaak stedenbouwkundige ontwerpen en masterplannen’ ondersteunt BUUR de stad Lommel om antwoorden te formuleren op maatschappelijke vraagstukken en te vertalen naar een coherent en duurzaam stadslandschap. 

De opdrachten van BUUR situeren zich in het uitwerken van strategische overkoepelende visies, opmaken van masterplannen, ontwerpend onderzoek op siteniveau en geven van beleidsadvies en stedenbouwkundige ondersteuning. BUUR bewaakt doorheen de opdrachten de onderlinge samenhang en ambities en bouwt zo stap voor stap mee aan een coherente visie voor de stad Lommel in haar geheel. 

Een greep uit de opdrachten van BUUR: 

  • In de ‘Groene Wandeling’ stippelde BUUR een visie en beleid uit voor het uitbouwen van een stedelijk groen zacht netwerk in combinatie met een ontwikkelingsstrategie voor de binnengebieden. De ‘Huisstijl Groene Wandeling’ bepaalt de spelregels voor de inrichting van de publieke ruimte. 
  • Op vraag van het nieuw beleid is een beleidsnota ‘Centrumontwikkeling en -mobiliteit’ opgesteld om beide aspecten beter op elkaar af te stemmen. In deze visie herdefinieert BUUR de centrumfiguur o.b.v. een gewenste stedelijke dynamiek. Hiervoor is een brainstormdag georganiseerd met externe experten, bestuur en administratie. 
  • De ‘Verdichtingsvisie Wonen’ bepaalt de gewenste stedelijke verdichting voor het hele gebied van Lommel en stelt de taakstellingen voor eht centrumgebied scherp. Het ‘Beeldkwaliteitsplan’ bepaalt aansluitend een stedelijkheid op maat en inrichtingsprincipes voor het centrumgebied. 
  • Daarnaast was BUUR betrokken bij het opstellen van masterplannen zoals ‘Visie Meysterbergen’, divers ontwerpend onderzoek en het ontwerpen van een sfeervolle zachte doorsteek tussen de Kerstraat en de nieuwe ontwikkeling Mudhoven. 
Raamwerkcontract Lommel
Raamwerkcontract Lommel
Raamwerkcontract Lommel
Raamwerkcontract Lommel
Raamwerkcontract Lommel
Raamwerkcontract Lommel
Code
LRO
Klant
Stad Lommel
Team
BUUR Part of Sweco
Status
in uitvoering