Onze projecten

Nieuw-Sledderlo Genk
2016 — 2017

Nieuw-Sledderlo Genk

Onderzoekorganisatie nieuwe woonlobben Sledderlo

Groot-Sledderlo is een onvoltooid stadsdeel bestaande uit de oude landbouwgehuchten Oud-Sledderlo en Terboekt, en een planmatig ontwikkelde sociale woonwijk Nieuw-Sledderlo. Het omringende dichte landschap van dennenbomen en het onvolledige verkeersnetwerk geven de woonwijk een sterk geïsoleerd karakter. Dit wordt versterkt door het hardnekkig stigma van de wijk ten gevolge van de hoge concentratie aan sociale woningen en het groot aantal bewoners van Turkse herkomst.

Door de vervollediging van het bestaande netwerk en de integratie van nieuwe woonijken is het mogelijk de verschillende gehuchten op elkaar te betrekken en te laten uitgroeien tot een samenhangend geheel. Daarnaast wordt eveneens ingezet op de uitbouw van een sterke landschapsstructuur, uitgegaand van de intrinsieke kwaliteiten van het bestaande groen, die de verschillende wijken met elkaar verbindt, een unieke woonkwaliteit met zich meebrengt en tevens de ecologische kwaliteit weet te versterken.

De toevoeging van de nieuwe woonwijken heeft tot resultaat dat Nieuw-Sledderlo niet langer een afgezonderde entiteit vormt, maar zowel ruimtelijk als sociaal wordt ingeschreven in een grootschalig stedelijk netwerk. Een interne kwaliteitsverbetering van de wijk wordt in de eerste plaats gerealiseerd door een verbetering van het woningbestand. Vervangende en aanvullende nieuwbouw diversifieert het woonaanbod en creëert mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen. De bouw ervan wordt zodanig gefaseerd dat bewoners slechts éénmaal dienen te verhuizen.

Naast de opmaak van het masterplan en bijhorend actieplan, stond BUUR de sociale huisvestingsmaatschappij ook bij met de opmaak van bestekken voor de selectieprocedure van de architecten en de begeleiding van de ontwerpwedstrijd. BUUR maakte samen met Bureau Bas Smets ook het plan publieke ruimte op, die de wijk een nieuwe heldere structuur verschaft met een verscheidenheid aan ruimten. Aan de hand van een beeldkwaliteitsplan en een supervisieopdracht op de uitvoering van de verschillende lopende projecten bewaakt BUUR de coherentie van de verschillende projectonderdelen.

Nieuw-Sledderlo Genk
Code
Project ID SLE-NWL/SNS
Klant
Stad Genk
Team
BUUR - Bureau Bas Smets
Status
gerealiseerd