Onze projecten

Masterplan knooppunt buurtspoorwegen en directe omgeving, Leuven
2021 —

Masterplan knooppunt buurtspoorwegen en directe omgeving, Leuven

Een nieuwe gemengde ontwikkeling als hefboom voor knooppuntontwikkeling langs de Diestsesteenweg, het omliggende begraafplaats als park en open ruimte gebied.

Het strategisch project Regionet introducteerde verschillende hoogwaardig openbaarvervoersassen, onder meer op de Diestsesteenweg te Kessel-Lo, Leuven. Dit geeft aanleiding tot voorliggende masterplan. De visie omvat de ontwikkeling van de HOV-halte en zijn omliggende percelen als scharnier tussen stedelijke en landschappelijke omgeving. De studie onderzoekt potentiële toekomstige (bovenlokale) functies, versterking van de publieke ruimte en landschap, mobiliteit met focus op zacht netwerk voor fietsers en voetgangers, water- en energiebeheer. Enkele bijkomende basisuitgangspunten zijn: geen bijkomend ruimtebeslag en maximale ontharding, hoog ruimtelijk rendement en aandacht voor de erfgoedwaarde van verschillende gebouwen.

De noordelijke cluster is een gemengde woonontwikkeling welke de bestaande Delhaize integreert alsook nieuwe regionale functies (cultuur, zorg, handel) introduceert, gecombineerd met een mix aan woontypologieën. De zuidelijke cluster geeft een nieuwe invulling aan de oude stelplaats volgens scenario’s met een variabele verhouding tussen huidige activiteiten van De Lijn, nieuwe creatieve economie, energiehub en lokale dienstverlening. Overige sites versterken de landschappelijke verbinding met begraafplaats en Jan Vranckxpad als groene ader. De sites worden opgemaakt naar het midden en aangevuld met maatschappelijke functies zoals een school welke gebruik maakt van de tuin van de Broeders Maristen als speelplaats. Tijdens dit masterplan werd in gesprek gegaan met verschillende stadsdiensten alsook enkele
eigenaars. De feedback verfijnde het masterplan en engagementen naar uitvoering werden afgetoetst en bestendigd.

Code
ROB KSK
Klant
Stad Leuven, AGSL Leuven
Team
BUUR Part of Sweco
Status
lopend