Onze projecten

Kumtich Centrum
2021 — 2022

Kumtich Centrum

Stedenbouwkundige visie en Inrichtingsvoorstel Kumtich

BUUR Part of Sweco maakte in opdracht van Stad Tienen een beperkte stedenbouwkundige visie en inrichtingsvoorstel op voor het centrumgebied rondom de Vroenhoeve in Kumtich. De historische hoeve, die ondergesneeuwd raakte in een verkaveld weefsel, wordt opnieuw leesbaar gemaakt als centrale spil in een doorwaadbare, klimaatadaptieve dorpskern.

De opmaak van de stedenbouwkundige visie gaf BUUR Part of Sweco een grote affiniteit met de dorpse context van Kumtich. Het illustreert hoe een toekomstverhaal aansluiting vindt bij de identiteit, korrel en poëtische kwaliteiten van de dorpskern. Nieuwe woningen begeleiden nieuwe trage wegen doorheen de Vroenhoeve. Historische weides en boomgaarden worden geheractiveerd als voedselbosjes en collectieve tuinen. De verharde omgeving van het Sint-Gillisplein wordt opgewaardeerd tot zachte dorpserven, met ruimte voor verblijf en grote bomen. De dorpserven lopen over in de fietsstraten naar de fietssnelweg, waarvan de spoorwegberm bevestigd wordt als waardevolle ecologische structuur in het dorp.

Met aandacht voor de landelijke typologie van Kumtich, werden de nieuwe woningen verbonden met de dorpskern. Vanop verschillende plaatsen in het dorp worden de historische hoeve en kerk van het dorp weer zichtbaar. Ook de omliggende open ruimte wordt weer bereikbaar via een doorwaadbaar netwerk van kwaliteitsvolle collectieve ruimte.

 

Kumtich Centrum
Klant
Stad Tienen
Team
BUUR Part of Sweco
Status
voltooid