Onze projecten

Kerk Punt
2022 —

Kerk Punt

Herbestemmings- en omgevingsstudie van de kerk te Punt

BUUR Part of Sweco maakte een herbestemmings- en omgevingsstudie op voor de kerk van het gehucht Punt in Geel. Het ontwerp stelt verschillende scenario’s voor, die samen met de omwonenden en stakeholders worden afgetoetst.

De kerk van Punt ligt tussen twee wegen, namelijk de gewestweg ‘Antwerpseweg’ en de lokale weg ‘Vogelzang’. Binnen de kern van Punt situeren zich onder andere de lagere school, de Kerkstraat, een parking, de parochiezaal, de Sint-Gerebernus kerk met plein, en de pastorij met bijhorende tuin. Het doel van het ontwerp is om de barrière die de Antwerpseweg vormt te verzachten. Punt wordt daarbij ook verbonden met het omliggende landschap dat in noordzuidelijke richting loopt via een groenblauw netwerk. Nieuwe paden voor zacht verkeer maken de kern doorwaadbaarder.

In een eerste scenario wordt de huidige parking van de school omgevormd tot dorpsplein, speelplaats en ruimte voor de kermis. De kerk wordt een ruimte voor publieke ontmoeting. Deze kan zo dienen als polyvalente ruimte voor de buurt en bottum-up initiatieven. De aansluitende pastorie wordt omgevormd in functie van een gemeenschapsvoorziening.

In het tweede scenario wordt de kerk opgenomen binnen een cohousing-project, waar het de gemeenschappelijke ruimten en polyvalente lokalen bevat. Het cohousing project bestaat uit verschillende één- en meergezinswoningen, omgeven door een omsloten woonerf.

Als derde optie wordt de kerk ingericht als publieke groene buitenruimte, deel van een projectontwikkeling. Zo wordt de grootte van het huidig dorpsplein uitgebreid.

In de studie wordt de financiële haalbaarheid onderzocht van de herontwikkeling van de kerk in functie van bijkomende woonontwikkelingen of co-housing projecten.

De studie gaat ten slotte gepaard met een participatietraject met alle stakeholders. Elk scenario werd apart besproken in een groot groepsgesprek. Daarnaast bespraken de deelnemers specifieke locaties en gebouwen om de haalbaarheid van het ontwerp te onderzoeken.

Kerk Punt
Kerk Punt
Kerk Punt
Klant
Gemeente Geel
Team
BUUR Part of Sweco
Status
in ontwerp