Onze projecten

Inrichtingsplan Barakkenpark Menen
2019 — 2019

Inrichtingsplan Barakkenpark Menen

Opmaak inrichtingsplan voor het nieuwe Barakkenpark langs de Leie

De Stad Menen werkt intensief aan het versterken van de identiteit van De Leievallei, in het kader van het project Europese VALYS, een Interreg-project. Het Barakkenpark is hierbij aangeduid als één van de strategische sites langs de Leievallei, net als in het masterplan Menen. BUUR werd aangesteld voor het inrichtingsontwerp van deze nieuwe groene parel langs de Leie.

BUUR organiseerde samen met de partners twee inspraakmomenten voor de buurt en andere geïnteresseerden. Hier kreeg BUUR een goed beeld wat de lokale noden en wensen zijn. Het Barakkenpark wordt een echt park voor de buurt en passanten langs de Leie, met ruimte voor natuurontwikkeling, zachte recreatie en speelnatuur. Het park wordt vormgegeven als bosgebied, met een evenwicht tussen natuurontwikkeling, met aandacht voor de verhoging van de ecologische waarde en biodiversiteit enerzijds, anderzijds met de inrichting van een kwalitatieve verblijfsruimte met (zachte) recreatieve voorzieningen voor de buurt en de passant. Een vlonderpad met roosters en enkele zitbanken, maken het park toegankelijk voor iedereen. Een speelzone in het bos is de allerbeste speeltuin voor enthousiaste boomklimmers, kampenbouwers en plassenspringers.

Naast de inrichting van het park, wordt er specifieke aandacht gevestigd op de landing van de voetgangers- en fietsersbrug die middenin de projectsite neerkomt. Deze zone heeft zowel op lokaal als bovenlokaal niveau betekenis als herkenningspunt en toegang naar de binnenstad vanuit het buitengebied Menen en de Barakkenwijk te worden vormgegeven. Het zal als drager van recreatieve voorzieningen worden ingericht.Het Barakkenpark versterkt het blauwgroene netwerk van de Leievallei en zal alsook de leefbaarheid en de uitstraling van de dicht bebouwde Barakkenwijk met weinig privaat groen verhogen.De effectieve aanleg van het park wordt afgestemd op de inrichting van de landing van de fiets- en voetgangersbrug over de Leie en is voorzien eind 2021.

Inrichtingsplan Barakkenpark Menen
Inrichtingsplan Barakkenpark Menen
Code
MBA
Klant
Stad Menen
Status
gerealiseerd