Onze projecten

HRC Plan Campusmodel Elfde Linie, Hasselt
2017 —

HRC Plan Campusmodel Elfde Linie, Hasselt

Plan campusmodel en detail ontwerpend onderzoek, mobiliteits- & parkeeronderzoek en RUP voor de onderwijscampus Elfde Linie

De campus Elfde Linie is een onderwijscluster in de stad Hasselt, relevant op provinciaal niveau, die sinds de jaren 70 zeer organisch tot stand is gekomen in te midden van de Demervallei. De cluster situeert zich zeer kort bij de bij de binnenstad, maar kent niettegenstaande haar centrale ligging een zeer grote parkeerdruk. Op heden huisvest de campus zeer verscheidene onderwijsinstellingen die zich op de eigen site organiseerden vanuit de eigen interne logica. Dit bracht met zich mee dat de samenhang op niveau van de campus als geheel onbestaande is. Het is bijgevolg de ambitie van de stad om tot een duurzame maar flexibele onderwijscluster te komen, die zich organiseert vanuit één visie en streeft naar een overkoepelende en samenhangende identiteit.

Binnen het campusmodel dat BUUR uitwerkt voor de Elfde Linie wordt er voornamelijk gefocust op de plek die de instellingen kan binden, namelijk de ‘restruimten’ rond de bestaande gebouwen. Door de bestaande gebouwenconfiguratie te herleiden tot compacte clusters, waarin de scholen in alle flexibiliteit en volledig zelfstandig hun onderwijsactiviteiten kunnen verderzetten, kunnen de huidige restruimten rond de gebouwen samengebracht tot publieke plekken in een collectief beheer. Op deze manier ontstaan er nieuwe groene plekken aan de rand van de Demer die gebruikt kunnen worden door studenten én Hasselaren. Het Kapermolenpark kan zo de Elfde Liniestraat oversteken en zich over campus heen uitrollen. Een hoge ambitie naar ontharding van de ruimte vereist echter ook een mentaliteitswijziging ten aanzien van parkeren en mobiliteitsdenken. Deze ambities, onderschreven door UHasselt en PXL, werden in samenwerking met Antea doorvertaald in een parkeerstrategie die de verkeersluwe onderwijscampus vooropstelt.

BUUR vertaalt de principes van het campusmodel doorin een RUP, zodat de visie gefaseerd geïmplementeerd kan worden. Hierin wordt een evenwicht gezocht tussen het creëren van een helder kader, dat tevens voldoende flexibiliteit laat aan de scholen om de komende jaren verder op een innovatieve manier te kunnen ontwikkelen.

HRC Plan Campusmodel Elfde Linie, Hasselt
Klant
Stad Hasselt
Team
BUUR
Status
in ontwerp