Onze projecten
Masterplanning
Ruimtelijke economie

Herinrichtingsplan Gijzegem.Noord
2018 —

Herinrichtingsplan Gijzegem.Noord

Een verhaal van beeldkwaliteit en klimaatneutraliteit

Het verouderde bedrijventerrein Noord 1 in Gijzegem krijgt een facelift en een nieuwe naam. Voor de opwaardering van dergelijke verouderde bedrijventerreinen kent het agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio) subsidies toe.  De opportuniteiten van deze facelift zijn meervoudig, niet enkel bestaat de ambitie van een klimaatneutraal bedrijventerrein, maar wordt ook de aanleg van een omleidingsweg (als voorafname van de aanleg van de N41 rond de dorpskern van Gijzegem vooropgesteld.

Het (her)inrichtingsplan (met deelplannen uitgifteplan, beheerplan en klimaatneutraliteitsplan) moet gezien worden als een ambitienota waarin, onder impuls van enkele infrastructurele ingrepen, een duurzaam kader wordt omschreven voor de bestaande en nieuwe bedrijven. Zo kan het uitgroeien tot een toegankelijk, klimaatneutraal en kwalitatief bedrijventerrein aan de rand van Gijzegem dorp. De stad heeft met de opmaak van dit plan de ambitie om het historisch gegroeid bedrijventerrein, met opmerkelijke eigendomstoestand en moeilijke technische kenmerken, een betere interne organisatie, duurzame uitstraling en natuurlijke inpassing in zijn omgeving te geven.

Een heldere nieuwe interne ontsluiting, gekoppeld aan een nieuwe omleidingsweg rond de dorpskern zal zorgen voor een grotere verkeersveiligheid, leefbaarheid voor de dorpskern van Gijzegem en biedt extra kansen voor bestaande bedrijven naar economische opwaardering van het bedrijventerrein.

De bestaande goede samenwerking tussen de bedrijven onderling en relatie met de omgeving wordt aangewend om bestaande onderbenutte kansen voor duurzame energie, natuur- en landschapsontwikkelingen te benoemen. Zij vormen randvoorwaarden waarin deze economische opwaardering ook zal zorgen voor een duurzame uitstraling en klimaatneutrale werking.

Communicatie en participatie maken een belangrijk deel uit van dit project. Al van vroeg in het proces worden de gebruikers van het bedrijventerrein, de bewoners van Gijzegem, de school, het woonzorgcentrum en andere betrokkenen uitgenodigd om hun bekommernissen en ideeën met het studiebureau te delen. Hiertoe werden op verschillende momenten bilaterale gesprekken, workshops en infomarkten georganiseerd.

Bekijk info over de publieke raadpleging van deze studie.

Herinrichtingsplan Gijzegem.Noord
Herinrichtingsplan Gijzegem.Noord
Herinrichtingsplan Gijzegem.Noord
Herinrichtingsplan Gijzegem.Noord
Herinrichtingsplan Gijzegem.Noord
Herinrichtingsplan Gijzegem.Noord
Klant
stad Aalst
Team
Sweco
Status
in ontwerp