Onze projecten

Heraanleg stationsomgeving, Ronse
2021 —

Heraanleg stationsomgeving, Ronse

Conceptbegeleiding bij stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving Ronse

Stad Ronse wil haar stationsomgeving grondig vernieuwen en omvormen tot een aantrekkelijke en levendige buurt. Zo’n heropleving van de stationsomgeving kan een hefboom betekenen om de stadskern van Ronse verder te versterken en op te waarderen. Bovendien kan het station ook een attractieve rol spelen in de wijde regio. Daarom onderzoeken we samen met de stad en de sleutelpartners NMBS, De Lijn, TEC en Provincie Oost-Vlaanderen in een conceptstudie op welke manier zo’n reconversie van de stationsbuurt kan worden aangepakt en dit binnen de schaal, de potentie en de ontwikkelingsvisie van Ronse.

Stad Ronse haalde in 2021 via Stedenbeleid Vlaanderen een conceptsubsidie binnen om een conceptueel plan op te maken voor de vernieuwing van de stationsomgeving tot een leefbare buurt. Het station van Ronse is een kopstation en de omgeving ligt er momenteel desolaat bij. Het busstation is sterk verouderd en diverse historische panden staan leeg. Bovendien vormt een verbindingsweg voor het stationsgebouw samen met de spoorweg een duidelijke barrière tussen de zuidelijke stadwijken en het stadscentrum.

Een stedelijke revitalisering van de stationsomgeving dringt zich op. En de opmaak van een toekomstgerichte visie is een belangrijke eerste stap in de realisatie van zo’n ambitieus stadsvernieuwingsproject. Daartoe engageren Stad Ronse en de sleutelpartners NMBS, De Lijn, TEC en Provincie Oost-Vlaanderen zich om samen aan de ontwerptafel tot een eensgezind toekomstperspectief voor de stationsbuurt te komen.

BUUR Part of Sweco staat in voor de inhoudelijke en procesmatige begeleiding van de stad bij de opmaak van een conceptueel én gedragen toekomstperspectief en ontwikkelingskader voor de stationsomgeving van Ronse. Dat kader moet de basis en het vertrekpunt vormen voor een ambitieus stadsvernieuwingsproject.

Na een brede inhoudelijke verkenning en stakeholdersoriëntatie, werken we een overkoepelend “stationsverhaal” voor de plek in Ronse uit. We detecteren de identiteit en roeping van de site, leggen ambities en speerpunten voor de stadsvernieuwing vast en werken een ruimtelijk raamwerk met enkele leidende principes uit. Vervolgens onderzoeken we aan de hand van ontwerpend onderzoek de potenties en haalbaarheid van diverse ontwikkelingsscenario’s. Daarmee gaan we co-creatief met de sleutelpartners aan de slag in dialoogkamers. We voeren verschillende onderhandelingsgesprekken met grondeigenaar NMBS en werken toe naar een gedragen ontwikkelingskader. Bovendien onderzoeken we samen met de stad welke deelprojecten en acties er na het afronden van de conceptstudie nodig zijn om de toekomstvisie voor de stationsomgeving stap voor stap te kunnen waarmaken.

Klant
Stad Ronse
Team
BUUR Part of Sweco, Architectenbureau Sabine Okkerse, Reevisory
Status
in ontwerp