Onze projecten

Dorpskern Oud-Heverlee
2016 — 2018

Dorpskern Oud-Heverlee

Beeldkwaliteitsplan voor de dorpskern van Oud-Heverlee

Oud-Heverlee is een gemeente ten zuiden van Leuven, gekenmerkt door zijn centrale ligging tussen de Dijlevallei en Heverlee-bos. In de dorpskern was het landschap, de topografie en het historisch erfgoed van de omgeving echter niet meer identiteitsbepalend. Grootschalige infrastructuur en verharding bepaalde het uitzicht van Oud-Heverlee des te meer.

BUUR Part of Sweco  stelde een beeldkwaliteitsplan op voor de dorpskern van Oud-Heverlee. Het doel was om de verborgen kwaliteiten van het historisch dorpsgezicht opnieuw een prominente plaats te geven binnen de bebouwde omgeving.

Met dit ontwerp wordt het omringende landschap opnieuw binnengehaald in de dorpskern door het inbrengen van groenelementen, parkruimte en linken naar de natuur. De verblijfskwaliteit in de kern wordt verhoogd door het inzetten op het publiek karakter en een kwalitatief openbaar domein. Op zo een plaatsen is het aangenaam vertoeven en wordt ontmoeting gestimuleerd.

Het historisch erfgoed, zoals de parochiekerk Sint-Anna en de bijhorende pastorie, vormt opnieuw de identiteitsdrager van de dorpskern. In het hart van het dorp wordt het beschermde dorpsgezicht versterkt en opgewaardeerd. Het ontwerp biedt ook een nieuwe verkeerscirculatie aan voor Oud-Heverlee. De dorpskern wordt leesbaar gemaakt met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Het ontwerp bevat ook een groene centrumas en groen dorpshart. De kerk vormt opnieuw de prominente beelddrager langsheen de groene centrumas en dorpshart, samen met een nieuwe gemeenschapsfunctie gelegen aan een open parkzijde aan de straat. Aan de pastorie vormt een verblijfselement voor revocatie van het voormalige poortgebouw.

Dorpskern Oud-Heverlee
Dorpskern Oud-Heverlee
Klant
Gemeente Oud-Heverlee
Team
BUUR Part of Sweco, Atelier Ruimtelijk Advies
Status
voltooid