Onze projecten

Detailhandelsvisie Hasselt
2021 — 2022

Detailhandelsvisie Hasselt

Onderzoek naar de ruimtelijke structuren van het handelsapparaat in Hasselt met oog op een duidelijke positionering binnen het snel veranderende retaillandschap. 

De laatste jaren is het voeren van een kernversterkend en evenwichtig detailhandelsbeleid voor vele Vlaamse steden en gemeenten een belangrijke beleidsprioriteit geworden. Zo ook voor de stad Hasselt. Een bloeiende detailhandel en horeca bepalen immers mee de uitstraling van een stad. Het zorgt niet enkel voor comfort voor de eigen inwoners, maar is ook positief voor de tewerkstelling. Een aantrekkelijk handelsapparaat trekt tot slot ook bezoekers aan. Dit is zeker voor een provinciehoofdstad als Hasselt, die een regionale verzorgingsfunctie heeft, zeer belangrijk. 

De afgelopen 10-15 jaar is het detailhandelslandschap flink veranderd en de afgelopen maanden hebben verschillende trends die ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. Hasselt heeft -mede dankzij haar toeristische troeven-jarenlang kunnen rekenen op een trouw eigenconsumentenpubliek en een grote toestroom vanuit de omliggende regio. Echter, niet alleen Hasselt investeerde in de uitbouw van een commercieel aantrekkelijke stad; ook de omliggende steden en gemeenten hebben niet stilgezeten. Verschillende steden vonden zichzelf terug uit of trekken bepaalde (niche)vormen van ondernemerschap naar zich toe. De koopstromen volgen en uiteraard verdwijnen deze dus elders. 

Bovendien hebben de steeds sneller opkomende markt van e-commerce enerzijds en ook de transparantie van het wereldwijde web anderzijds hun impact gehad. Hasselt heeft hierdoor wat aan centraliteit ingeboet en is een stukje van haar marktpositie verloren aan omliggende centra of perifere handelsontwikkelingen. 

Meer dan ooit is dus een duidelijke positionering nodig gekoppeld aan een coherent detailhandelsbeleid dat vooral ruimtelijk goed moet afgestemd zijn en blijvend gecoördineerd moet worden. 

Het onderzoek bestaat uit een analyserapport dat stoelt op 4 pijlers: een kwantitatieve socio-economische analyse, een analyse van de beleids- en juridische context, een ruimtelijke analyse van de handelsstructuur stadsniveau en op niveau van de verschillende handelsgebieden, en een kwalitatieve analyse, gebaseerd op een online-bevraging, interviews en terreinbezoeken.  

Na het uitgebreide analyserapport schetsen we de visie en de krachtlijnen voor het beleid. Deze worden vertaald in een ruimtelijk locatiebeleid, waarbij kansrijke handelszones in categorieën worden onderverdeeld waaraan een bepaalde rol en bijhorende doelstellingen en richtlijnen worden gekoppeld. Tenslotte verkennen we de mogelijkheden om het beleid via instrumenten te verankeren. 

Detailhandelsvisie Hasselt
Detailhandelsvisie Hasselt
Detailhandelsvisie Hasselt
Code
HDV
Klant
Stad Hasselt
Team
BUUR, CityD-Wes
Status
voltooid