Onze projecten

Conceptstudie Kaaidistrict Brugge
2020 — 2021

Conceptstudie Kaaidistrict Brugge

Het Kaaidistrict als zelfstandig en trots stadsdeel met verweving van wonen en werken.

Het Kaaidistrict vormt een strategische schakel tussen de binnenstad en haven van de stad Brugge. Vandaag is er een monofunctionele invulling van bedrijvigheid, productie en handel. Het geheel voelt aan als een verloren restzone. De stad wil de regie op zich nemen om het gebied te herontwikkelen tot een zelfstandig en trots stadsdeel, waar wonen en werken worden verweven. BUUR Pos werd midden 2020 aangesteld voor de uitwerking van een ruimtelijke toekomstvisie voor het Kaaidistrict. Onze partner City-D stond garant voor de financiële haalbaarheid van het project.  

We stellen ons een ‘Stadswijk van de toekomst’ voor, met het alomtegenwoordige water als sterke identiteit. Het Kaaidistrict wordt een broedplaats voor creatieve en circulaire economie. Een plek waar innovatieve woonconcepten worden neergezet, waar wordt ingezet op het delen van ruimte, op duurzame mobiliteit, een toekomstbestendig watermanagement, waar duurzame warmte- en energienetwerken worden uitgebouwd, waar de publieke ruimte kwalitatief en geïntegreerd is. 

We onderscheiden 3 innovatieve zones: een stedelijke retailcluster, een voedselhub waar lokale productie hand in hand gaat met toelevering van de binnenstad en een Makersdistrict, een plek voor stedelijke productie, direct geconnecteerd met de binnenstad en de binnenhaven. 

In een verkennende fase gingen we met een 20-tal bepalende actoren op zoek naar de identiteit en roeping van de site, in een zgn. werkatelier. Daarna werd ingezet op inhoudelijke verdieping en ontwerpend onderzoek, dat heeft geleid tot een toekomstbeeld dat de visie verbeeldt. In een laatste fase werd onderzocht hoe de gewenste transitie ook effectief kan gerealiseerd worden. BUUR Pos maakte ook een ‘narratief’ via postkaarten om de visie op een eenvoudige manier uit te dragen naar een breed publiek. 

De studie focuste hiermee niet enkel op ‘ruimte’ creëren voor nieuwe vormen van economie of een verbreding van de functies, maar ook op het creëren van netwerken van actoren en het creëren van ruimtelijke condities die ervoor zorgen dat draagvlak ontstaat voor een duurzame stadsontwikkeling met sterke samenhang en identiteit. 

Conceptstudie Kaaidistrict Brugge
Strategische ligging van het Kaaidistrict tussen de binnenstad en de haven
Conceptstudie Kaaidistrict Brugge
Het 'Sluisplein', een nieuwe ontmoetingsplek in het Kaaidistrict
Conceptstudie Kaaidistrict Brugge
Voedselhub, waar lokale productie hand in hand gaat met toelevering van de binnenstad
Conceptstudie Kaaidistrict Brugge
Makersdistrict, plek voor stedelijke productie
Klant
Stad Brugge
Team
BUUR, City D-WES
Status
voltooid