Onze projecten
Masterplanning
Ruimtelijke economie
Omgevings- en stakeholder management
Participatie en cocreatie

Conceptbegeleiding stadslob SVK – Sint-Niklaas
2020 —

Conceptbegeleiding stadslob SVK - Sint-Niklaas

Een verhaal waar klimaatadaptatie en stadsvernieuwing hand in hand gaan

Het stadsdeel SVK (bouwmaterialen Scheerders Van Kerckhove), een gebied van 60ha, bevindt zich in het hart van het stadscentrum van Sint-Niklaas op wandelafstand van de Grote Markt en is door historische activiteit ingekleurd als een zone voor bedrijvigheid. Een groot deel van de vroegere industriële activiteit is verdwenen, waardoor de terreinen te groot zijn voor de huidige activiteiten van het bedrijf.

Op de SVK-site vinden we beide karakters van het lobbenstadmodel van Sint-Niklaas terug: het groenblauwe netwerk en de stedelijke lob, de twee basiselementen van het huidig stedenbouwkundig discours. De stad ziet vele potenties in deze dualiteit en heeft gezien het innovatief karakter van de opdracht een subsidie via oproep conceptstudies 2019 verkregen.

Ontharding, gedeeld ruimtegebruik, verweving, tijdelijk gebruik en hergebruik, stedelijke werkgelegenheid, groenblauwe dooradering (via de geplande Aquafinwerken), voedselbos, stadsbosbouw en recreatief gebruik zijn enkele mogelijke invullingen voor deze uitzonderlijke plek. Sweco en Miss Miyagi moeten hierbij op zoek gaan naar een maximale verknoping van het groenblauw en stedelijk netwerk om te komen tot een hyperconnectief geheel van beide systemen in één stadslob.

De stad wil niet alleen, maar in samenspraak met het bedrijf SVK en in functie van het maximaal behoud van bedrijvigheid, een vernieuwende stedelijke visie ontwikkelen. SVK wordt als volwaardige partner bij de ontwikkeling van de site betrokken en kan meezoeken om verweefbare functies, open ruimte en natuurontwikkeling van deze groene en stedelijke lob op te nemen.

De creatieve, duurzame initiatieven waar we op hopen wanneer we van onze bruisende stadsontwikkelingsprojecten dromen zijn vernieuwende initiatieven en hebben steeds tijd en ruimte nodig om getest en getoetst te worden. Sweco en Miss Miyagi bundelen de krachten daarom niet voor de opmaak van een ‘ruimtelijk masterplan’, maar voor een ‘ontwikkelingskader’ waarin de uitdagingen (kansen, beperkingen, randvoorwaarden), de potentiële programmatie en de ontwikkelingsstrategie (ruimtelijk, financieel, juridisch) verder worden verduidelijkt.

We delen het traject voor deze studie op in 2 sporen: een leidend en een voedend spoor. Het leidend spoor staat in het teken van het doorvertalen van het ontwikkelingskader tot een stadslobpact. Sweco en Miss Miyagi vormen een tandem tussen de Sint-Niklase overheid die een hierbij een regierol heeft en SVK als unieke grondeigenaar en partner. Het leidend spoor wordt ‘gevoed’ met een duurzaam ontwerpspoor. Bepaalde conceptideeën en -visies worden tijdens dit parallelle spoor gevormd en verder uitgewerkt aan de hand van exploratief ontwerpend onderzoek, systeembenadering en co-creatieve werksessies en zijn zo een rechtstreekse input voor de draagvlakcreatie en programmatieopbouw in het leidend spoor voor het creëren van het stadslobpact

Het stadslobpact is de output van de conceptstudie en kan als een ontwikkelingskader en roadmap voor de verdere uitwerking en activering van de SVK-stadslob gezien worden.

Meer info over de oproep conceptstudie 2019, en dus ook deze studie kan je hier vinden.

Conceptbegeleiding stadslob SVK - Sint-Niklaas
Conceptbegeleiding stadslob SVK - Sint-Niklaas
Conceptbegeleiding stadslob SVK - Sint-Niklaas
Conceptbegeleiding stadslob SVK - Sint-Niklaas
Conceptbegeleiding stadslob SVK - Sint-Niklaas
Conceptbegeleiding stadslob SVK - Sint-Niklaas
Klant
stad Sint-Niklaas
Team
Sweco + Miss Miyagi
Status
in ontwerp