Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Inrichting publieke ruimte

Beeldkwaliteitsplan + RUP Oostendelaan – Middelkerke
2012 — 2015

Beeldkwaliteitsplan + RUP Oostendelaan - Middelkerke

Een verhaal van beeldkwaliteit en kleinhandel

De op het gewestplan als bedrijvenzone bestemde gebied op de grens tussen Oostende en Middelkerke is ingevuld met verschillende grootschalige kleinhandelszaken, een aantal ambachtelijke bedrijven en recreatieve voorzieningen. Het is als het ware uitgegroeid tot een ‘shoppingcenter’ dat functioneert op het niveau van de badplaats en op het westelijk deel van Oostende.

De huidige invulling van de bedrijvenzone strookt, gezien het grote aantal grootschalige kleinhandelszaken niet met de bestaande bestemmingsplannen, maar sluit ruimtelijk door de aanwezigheid van de badplaats Middelkerke en zijn recreatieverblijven wel goed aan bij zijn omgeving. Het behoud van de huidige functies staat in het RUP en het beeldkwaliteitsplan voorop.

De zonevreemde handelszaken binnen het plangebied willen rechtszekerheid en uitbreidingsmogelijkheden, terwijl ook de ambachtelijke bedrijvigheid de nodige kansen moet krijgen binnen de gemeente. Het beeldkwaliteitsplan staat hierbij garant voor het noodzakelijk opwaarderen en structureren van de zone.

De functionele evolutie naar kleinhandel die het gebied de laatste 30 jaar doormaakte, maakt dat de plek een specifieke problematiek betreft, waarbij we niet louter streven naar een beeldvorming van een bedrijventerrein, maar ook de kleinhandelsruimte willen opwaarderen tot kwaliteitsvolle ruimte, zowel op publiek als privaat domein.

Hierbij is het belangrijk dat de bezoeker zich  onmiddellijk  kan identificeren. Bezoekers weten duidelijk hoe er zich te bewegen, het shopping gebeuren wordt gecentraliseerd en is ook in de aanleg van het publiek domein zichtbaar afgescheiden van het gedeelte bedrijventerrein.

Bekijk de publicatie van deze studie.

Beeldkwaliteitsplan + RUP Oostendelaan - Middelkerke
Beeldkwaliteitsplan + RUP Oostendelaan - Middelkerke
Beeldkwaliteitsplan + RUP Oostendelaan - Middelkerke
Beeldkwaliteitsplan + RUP Oostendelaan - Middelkerke
Beeldkwaliteitsplan + RUP Oostendelaan - Middelkerke
Beeldkwaliteitsplan + RUP Oostendelaan - Middelkerke
Beeldkwaliteitsplan + RUP Oostendelaan - Middelkerke
Beeldkwaliteitsplan + RUP Oostendelaan - Middelkerke
Klant
gemeente Middelkerke
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht