Onze projecten
Inrichting publieke ruimte
Infrastructuurontwerp

Tijdelijke inrichtingen Gent
2016 — 2018

Tijdelijke inrichtingen Gent

Tijdelijke inrichtingsvoorstellen in het kader van de invoering van het circulatieplan voor de binnenstad van Gent

Met de komst van het Gentse circulatieplan, werden in de binnenstad een aantal straten geknipt en opportuniteiten benut om nieuwe publieke ruimte te creëren. BUUR werd als ontwerper aangesteld om te verbeelden wat de mogelijkheden zijn als de auto een minder prominente plek krijgt in de stad, op welke wijze de plekken tijdelijk kunnen worden ingericht en om de realisatie ervan te begeleiden. Door de Stad Gent werden twee randvoorwaarden gesteld voor elke soort tijdelijke inrichting: alles moet boven het maaiveld worden gerealiseerd en de elementen moeten verplaatsbaar zijn. Het tijdsperspectief is immers 5 tot 10 jaar.

De plekken die zijn ontstaan door de zogenaamde ‘knips’ zijn wat schaal en context betreft totaal verschillend. Aan de hand van een matrix werden de verschillende locaties en hun condities in kaart gebracht. Daaruit bleek dat een context gebonden ontwerp per plek minder herkenbaar zou zijn. Het ontwerp is daarom opgebouwd met ensembles van kleurvlakken en stadsmeubilair die werden herhaald op elke locatie: een ‘stedelijk tapijt’ voor verblijfsruimtes met modulaire zitbanken en groen, een ‘mikado’ van gekleurde strepen voor nieuwe publieke ruimtes waar veel kruisende bewegingen zijn en dwarse kleurvlakken en vlaggenmasten voor de aankondiging van een ‘knip’.

BUUR ontwierp door middel van doorgedreven ontwerpend onderzoek een pallet aan markeringen, objecten en elementen die de ‘knips’ herkenbaar maken. Tegelijkertijd wordt voor elk van de ruimtes tastbaar gemaakt wat de nieuwe mogelijkheden zijn. Een aantal objecten zijn functioneel van aard (veiligheid, herkenbaarheid, fietsen), andere objecten verhogen de verblijfskwaliteit (terrassen, zitbanken, groen).

Tijdelijke inrichtingen Gent
Tijdelijke inrichtingen Gent
Tijdelijke inrichtingen Gent
Tijdelijke inrichtingen Gent
Tijdelijke inrichtingen Gent
Tijdelijke inrichtingen Gent
Code
GTI
Klant
Stad Gent
Team
BUUR + MeneerDeLeeuw
Status
Gerealiseerd