Onze projecten

Stadsregio Turnhout
2019 — 2023

Stadsregio Turnhout

Raamcontract voor het ondersteunen van de stadsregio Turnhout en de vier gemeenten bij hun ruimtelijk en mobiliteitsbeleid

De vier gemeenten Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout engageren zich om samen, in de vorm van de Stadsregio Turnhout, hun ruimte en mobiliteit vorm te geven. Ze hebben met BUUR een raamovereenkomst gesloten om hen daarin te ondersteunen. Deelstudies gaan van algemene visievorming tot het formuleren van concrete oplossingen voor lokale problematieken. De sterkte van de samenwerking in een stadsregio is dat er voor elk onderwerp, ook de lokale problematieken, door een stadsregionale bril naar gekeken wordt. Het mobiliteitsnetwerk, de woonregio en het economisch weefsel stoppen immers niet aan de gemeentegrenzen.

De hoofdopdracht binnen de raamovereenkomst is het verbreden en verdiepen van het stadsregionaal mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan is al enkele jaren oud en is aan vernieuwing toe. Een modal shift met een verdubbeling van het aantal voetgangers, fietser en OV-gebruikers is de gezamenlijke doelstelling. Samen met de gemeenten stellen we een nieuw fiets-, openbaar vervoer- en autonetwerk op. Het nieuwe netwerk moet de basis worden voor het locatiebeleid van de gemeenten. Een selectie van enkele belangrijke fiets- en OV-routes gebruiken we als ruimtelijke dragers in het actieplan.

Naast het mobiliteitsplan zijn er verschillende deelopdrachten die specifieke, lokale problematieken behandelen. Zo stellen we een circulatieplan op voor de binnenstad van Turnhout, waarin we met de stad een gericht maatregelenpakket samenstellen om doorgaand verkeer in centrumgebied te weren. In Beerse werken we aan een ruimtelijke visie om hun kernen te versterken, aan een verfijning van het locatiegebied voor kantoren en aan een startnota voor de fietssnelweg op hun grondgebied. In Vosselaar stellen we een lokale mobiliteitsvisie op, met een focus op het ontraden van sluipverkeer via circulatiemaatregelen. In Oud-Turnhout maken we een ruimtelijke visie voor een woonpark en beleiden we de herinrichting van de doortocht door hun dorpshart.

Code
SRT
Klant
Stadsregio Turnhout
Team
BUUR - Transport & Mobility Leuven en BovaEnviro+
Status
In ontwerp