Onze projecten
Masterplanning
Strategisch advies

Brugge Zuid
2015 — 2015

Brugge Zuid

Ontwikkelingsstrategie voor de zone Brugge Zuid als stedelijk hefboomgebied

Urban.Habitat (Sweco) onderzocht in opdracht van de Stad Brugge de ontwikkelingsmogelijkheden van de zone Brugge Zuid: een gebied dat de stationsomgeving, de site Bombardier, het Lappersfortbos omvat en in het zuiden reikt tot aan het voormalige rangeerstation en de Steenbruggebrug. De omvang en ligging van het gebied, geven het een potentie als stedelijk hefboomgebied voor de regio.

De studie onderzocht de mogelijkheden naar integratie van innovatieve maakbedrijven op het terrein, alsook het creëren van een nieuw stedelijk woongebied met ondersteunend programma in de stationsomgeving. Verder werd nagegaan hoe deze omgeving dankzij de aanwezigheid van het Lappersfortbos en de potenties van het voormalige rangeerstation als een zuidelijke groene long voor de stad Brugge en Oostkamp kan worden ontwikkeld. Aan de hand van ontwerpend onderzoek voor verschillende deelgebieden werd een visie op delen en het geheel van de zone Brugge Zuid ontwikkeld.

Het ruimtelijke luik van de studie bouwde scenario’s op vanuit de functionele en programmatorische invulling van de site. Globaal en gedetailleerd onderzoek werd hierbij gecombineerd tot een synthese die de ontwikkelingsrichtingen voor het gebied uitvoerig documenteert. In het tweede, verkeerskundige luik werd al eerste onderzoek gevoerd naar de huidige ontsluiting van het gebied. Vanuit de ruimtelijke ontwikkelingsscenario’s werden oplossingsrichtingen voor de mobiliteit in het gebied en de zuidelijke ontsluiting van Brugge gedefinieerd.

Het resultaat van de studie is een ontwikkelingsstrategie die een frame vaststelt waarbinnen verschillende ruimtelijke- en ontsluitingsscenario’s kunnen ontwikkelen. Vanuit de studie kan een onderbouwde visie op de ingreep ter hoogte van Steenbruggebrug worden geformuleerd en kan de stad een langetermijnstrategie uitzetten voor Brugge Zuid.

De studie Brugge Zuid vormt een onderdeel van het project Stadsvaart, dat onder andere de vernieuwing van de brug ter hoogte van Steenbrugge bestudeert. Voor deze brug bestaan verschillende alternatieven (brugtypes, tunnel, alternatieve weg). Het concrete ontwerp heeft mogelijk ook een impact op de ontsluiting naar Brugge en tevens op de ontwikkelingspotenties van de bredere stationsomgeving.

Brugge Zuid
Brugge Zuid
Brugge Zuid
Brugge Zuid
Brugge Zuid
Brugge Zuid
Klant
stad Brugge
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht