Onze projecten
Masterplanning
Inrichting publieke ruimte
Landschapsvisies en ecologie

Hoekakker Ekeren
2015 —

Hoekakker Ekeren

Mogelijkheidsonderzoek, masterplan en landschapsontwerp voor een gebiedsontwikkeling in de Antwerpse agglomeratie

Vooruitzicht wenst samen met de Ideale woning de site Hoekakker in de wijk Ekeren Donk te ontwikkelen. BUUR maakt voor deze site het masterplan op.
Ekeren Donk staat vandaag de dag voor een aantal uitdagingen: er is een beperkt aanbod aan lokale voorzieningen, een sterke tendens van vergrijzing, een eenzijdig woonaanbod in de wijk en een zeer laag aandeel gebruiksgroen. Daarnaast kampt de wijk ook met een complexe waterproblematiek.

Als enige grotere ontwikkelingslocatie in het district is Hoekakker een opportuniteit voor Ekeren. Een nieuwe ontwikkeling biedt de mogelijkheid om het bestaande patrimonium te corrigeren: er kunnen bijkomende woningen voorzien worden voor starters en senioren. Senioren hebben dan de mogelijkheid om te verhuizen naar een kleinere woning en dit maakt de bestaande woningen beschikbaar voor gezinnen met kinderen. Daarnaast is de site van Hoekakker een kans om het lokaal voorzieningenaanbod te versterken.

In het masterplan wordt maximaal ingezet om groen voor de wijk te creëren. Binnen dit park wordt meer dan voldoende ruimte voorzien voor water dat kan overstromen vanuit de Oudelandse beek die de site doorsnijdt. Daarnaast wordt het aandeel verharding tot op het minimum beperkt en wordt de hemelwaterafvoer zichtbaar in de publieke ruimte geïntegreerd. Zo wordt water dé identiteitsdrager van Hoekakker. Het water biedt bovendien kansen om de ecologische waarde van de site te verhogen. Naast water en natuur wordt de groene ruimte verder ingevuld met spel- en ontmoetingsplekken en stadslandbouw.

Nieuwe woningen en voorzieningen situeren zich aan de randen van dit waterlandschapspark. Met de nieuwe bebouwing wordt het stedelijk weefsel afgewerkt én worden de omliggende woonfragmenten met het centrale park verbonden. Nieuwe paden sluiten aan op de bestaande infrastructuur en zorgen voor comfortabele verbindingen tussen de wijk en de publieke groene ruimte.

Hoekakker Ekeren
Hoekakker Ekeren
Hoekakker Ekeren
Hoekakker Ekeren
Hoekakker Ekeren
Hoekakker Ekeren
Hoekakker Ekeren
Code
EHA
Klant
 Vooruitzicht NV
Team
BUUR
Status
In ontwerp