Onze projecten

Bouwmeesterscan Ninove
2018 — 2019

Bouwmeesterscan Ninove

Scan van het gemeentelijk ruimtelijk beleid op vlak van duurzaamheid, en formulering van een transitieagenda

De Bouwmeester Scan is een initiatief van de Vlaams Bouwmeester om gemeenten die zich hiervoor kandidaat stellen in enkele maanden tijd te evalueren op vlak van kernversterking, mobiliteit, openruimtebeleid, energiebeleid en publiek ondernemerschap. Vanuit deze diagnose volgt een formulering van ambities voor de lange termijn en een transitieagenda. BUUR werd geselecteerd als een van de vijf bureaus die deze scans uitvoert. Aan de hand van terreinonderzoek, data-analyse en enkele intensieve workshops wordt een diagnose gesteld en aanbevelingen opgemaakt.

De bebouwde ruimte buiten het stadscentrum van Ninove bestaat uit 13 dorpen, die doorheen de decennia sterk zijn gegroeid en grote delen van het open landschap hebben ingenomen met lintbebouwing en woonfragmenten. De analyses toonden dat dit gebied buiten de kernen 40% van de bevolking huisvest, op locaties zonder voorzieningen, slecht bereikbaar en in de open ruimte. De stadskern heeft dan weer nood aan vernieuwing en versterking. BUUR bakende het bebouwd gebied af in zones met onderscheiden ontwikkelingsperspectieven. Dorpskernvernieuwing in drie hoofddorpen en de ontwikkeling van de Denderoevers in het centrum creëren 2000 bijkomende woningen om de groei tot 2035 op te vangen. Dit gaat gepaard met een bouwstop in het buitengebied en het afbouwen van de slechtst gelegen linten en fragmenten. Op die manier worden beekvalleien in ere hersteld, ruimte voor water gecreëerd en kan er gewerkt worden aan een echt productief landschap voor voeding en energie. Andere strategieën uit de scan zijn de uitbouw van het fietsnetwerk, de realisatie van een snelle ov-verbinding naar Brussel en het verder vergroenen en opwaarderen van het stadscentrum.

De transitieagenda bevat lange termijn programma’s, concrete strategische projecten die een legislatuur vragen om tot uitvoering te komen en een lijst van quick wins: concrete ingrepen die onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd. De eindresultaten werden in februari 2019 voorgesteld.

Bouwmeesterscan Ninove
Bouwmeesterscan Ninove
Bouwmeesterscan Ninove
Bouwmeesterscan Ninove
Bouwmeesterscan Ninove
Bouwmeesterscan Ninove
Bouwmeesterscan Ninove
Bouwmeesterscan Ninove
Bouwmeesterscan Ninove
Code
BMS-NIN
Klant
Stad Ninove & Team Vlaams Bouwmeester
Team
BUUR part of Sweco
Status
Volbracht