Onze projecten

Bouwmeesterscan Berlaar
2018 — 2018

Bouwmeesterscan Berlaar

Scan, onder toezicht van de Vlaams Bouwmeester, van het gemeentelijk beleid op vlak van duurzaamheid, en formulering van een transitieagenda

De Vlaams Bouwmeester lanceerde een oproep voor Vlaamse gemeenten om deel te nemen aan  de ‘bouwmeesterscan’. Deze scan, die slechts enkele maanden duurt, evalueert het gemeentelijk
beleid op vlak van kernversterking, mobiliteit, openruimtebeleid, energiebeleid en publiek ondernemerschap. Vanuit deze diagnose volgt een formulering van ambities voor de lange termijn, en een ‘transitieagenda’. Berlaar behoorde bij de eerste gemeenten die zich hiervoor kandidaat stelden. BUUR werd geselecteerd als een van de vijf bureaus die de gemeentelijke scans uitvoert. Aan de hand van terreinonderzoek, data-analyse en enkele intensieve workshops, werd de diagnose gesteld en werden de aanbevelingen opgemaakt.

Voor Berlaar werd aanbevolen om woonverdichting in de kern niet af te weren, maar gerichter in te zetten om de kern op te waarderen. Publiek groen en zachte verbindingen zijn hierbij prioritaire doelstelling. Omdat de beschikbare ruimte in de kern niet eindeloos is vergeleken met de groei-ambities, en omdat de stationsomgeving veel onbenutte potentie vertoont, werd de stationsomgeving als te ontwikkelen pool aangeduid. Ook hier moet wonen en werken opgevangen. Twee strategische projecten zijn hierin essentieel: Kazerne-Doelvelden, en een gebied dat kan worden aangesneden in samenhang met herontwikkeling van infrastructuren (spoorwegovergang en fietssnelwegtunnel). Groei hier opvangen laat meteen toe om harder in te zetten
op structurele verbeteringen in de open ruimte. Het bestaand beleid voor de Netevallei, gericht op ecologische structuur, waterbeheer, erfgoed- en landschapszorg en zacht recreatie, wordt versterkt en uitgebreid naar de Gestelbeekvallei. De enkele storende functies kunnen op termijn naar de stationsomgeving herlocaliseren.

De transitieagenda bevat lange termijn programma’s, concrete strategische projecten die een legislatuur vragen om tot uitvoering te komen, en een lijst van quick wins: concrete ingrepen die onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd. De eindresultaten werden in december 2018 voorgesteld.

Bouwmeesterscan Berlaar
Bouwmeesterscan Berlaar
Bouwmeesterscan Berlaar
Bouwmeesterscan Berlaar
Code
BMS-BER
Klant
Gemeente Berlaar & Vlaams Bouwmeester
Team
BUUR, Proflow
Status
Volbracht