Onze projecten

Beeldkwaliteits plan Dorpskern Linden
2014 — 2018

Beeldkwaliteits plan Dorpskern Linden

Stedenbouwkundige en landschappelijke visie op de versterking van de dorpskern van Linden

De compacte en groene dorpskern van Linden wordt omgeven door een kwalitatief kader van bossen, beekvallei en kasteelparken. Een uitgebreid aanbod aan gemeenschapsvoorzieningen ligt geclusterd rond een centrale, groene centrumruimte en de kern heeft een actief lokaal handelsapparaat ondanks de nabijheid van Leuven.

Naast deze troeven heeft de dorpskern ook een aantal belangrijke uitdagingen. Een stijgende mobiliteitsdruk heeft een negatieve impact op de beleving van het centrumgebied en vertaalt zich in lage verblijfskwaliteit, verkeersonveilige schoolomgevingen, en parkeeroverlast.

Daarnaast kent de gemeente enerzijds een eenzijdig woningenbestand van grote vrijstaande huizen op ruime percelen en is er anderzijds een hoge ontwikkelingsdruk. De gemeente wenst een negatieve ‘verappartementisering’ van het landelijke Linden te vermijden.

Het beeldkwaliteitsplan van BUUR reikt een overkoepelend en samenhangend kader aan als ruimtelijke basis voor deze uitdagingen: historische en waardevolle (landschap)structuren worden hersteld en versterkt, verdichting wordt selectief ingezet als troef voor een levendige kern, en een nieuwe verkeersafwikkeling zorgt voor een aangename en veilige omgeving. De sterke verweving tussen bebouwd en onbebouwd landschap is kenmerkend.

De ruimtelijke toekomstvisie (2030) wordt concreet vertaald in ontwerprichtlijnen voor verschillende deelstructuren en een concreet actieplan. Het beeldkwaliteitsplan vormt dus enerzijds een generisch toetsingsinstrument voor uitvoeringsgerichte bouw- en inrichtingsplannen. Daarnaast vormt het een strategisch document dat duidt waar en hoe de gemeente stap voor stap actief kan inzetten op duurzame kernversterking en een verbeterede levenskwaliteit in de dorpskern.

Beeldkwaliteits plan Dorpskern Linden
Code
LBK
Klant
Gemeente Lubbeek
Team
BUUR
Status
opdracht volbracht