Onze projecten
Masterplanning
Procesmanagement

Vaartkom Leuven
2002 — 2012

Vaartkom Leuven

Masterplan en ruimtelijk projectmanagement voor de herontwikkeling van een voormalig havengebied

Als voorbereiding op de valorisatie van zijn voormalige brouwerijgebouwen gaf AB Inbev in 2002 aan BUUR de opdracht om een masterplan op te maken voor de Leuvense Vaartkom. De Vaartkom is als industriële tewerkstellingspool volledig teloor gegaan. Het terrein beschikte echter over enorme troeven voor een geslaagde herontwikkeling als gemengd stedelijke gebied: de centrale ligging, de goede bereikbaarheid, de beschikbare ruimte, het patrimonium, het kanaal, …

Het masterplan benut elk van deze troeven maximaal en transformeert het gebied tot een nieuw, eigentijds centrum voor Leuven. Het ontwerp laat de Vaartkom opnieuw aansluiten bij het oude stadscentrum, zonder daarbij aan eigenheid in te boeten. De unieke randvoorwaarden geven aanleiding tot vernieuwende programma’s, bebouwing en publieke ruimte. Het plan voorziet een totale ontwikkeling van ongeveer 450.000 m² gemengd bouwprogramma.

BUUR werkte een samenhangende ontwikkelingsstrategie uit. Op basis van een globale stedenbouwkundige visie worden voor de verschillende sites in de Vaartkom de karakteristieken en de mogelijkheden tot herontwikkeling onderzocht via ontwerpend onderzoek. BUUR toonde hierbij vooral de mogelijkheden tot hergebruik van het waardevolle industrieel patrimonium aan. Door een globale reorganisatie van het verkeer ontstaat een verkeersluwe ruimte rondom de Vaartkom en wordt het netwerk van publieke ruimte versterkt. Met het openmaken van de Dijle krijgt de Vaartkom de nodige groene ruimte en vindt het gebied aansluiting bij het stadscentrum.

Na de goedkeuring van het masterplan werd BUUR in 2005 door de Stad Leuven aangesteld als projectmanager voor de implementatie van de herontwikkeling: uitwerking van een actieprogramma, overleg met betrokken actoren, voorbereiding van publiek-private samenwerkingen, verdere programmastudie, fasering, sensibilisering, de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, … De Vlaamse Regering heeft in juli 2007 subsidies uit het stadsvernieuwingsfonds aan dit project toegekend.

De transformatie van de Vaartkom tot een levendig stadsdeel is inmiddels volop ingezet met een aantal belangrijke eerste realisaties: de hoofdzetel van Inbev, de multifunctionele bouwblokken als nieuw waterfront, het gerenoveerde OPEK-gebouw, de nieuwe toegang tot de Keizersberg en de omvorming van de voormalige brouwerij De Hoorn tot creatief bedrijvencentrum, waar ook het kantoor van BUUR gevestigd is. Ten noorden van de Vaartkom werd het Engels Plein heraangelegd en ontstond een gemengde ontwikkeling met commerciële functies, kantoren en woningen. In het gebied ‘Tussen Twee Waters’ werd met de ‘Balk van Beel’ een eerste gebouw voltooid, andere zijn momenteel in uitvoering.

In het westelijk deel van de Vaartkom heeft projectontwikkelaar ViRiX de oude Inbev-terreinen verworven en BUUR aangesteld om binnen de randvoorwaarden het RUP het masterplan nog verder te optimaliseren met aandacht voor nieuwe inzichten rond omgevingskwaliteit, bouwprogramma en ontwikkelingsstrategie. Dit vernieuwde masterplan vormde de basis voor een nieuwe ontwikkeling ‘DijleDelta’, die momenteel volop in uitvoering is. Rond het nieuwe Dijlepark ontstaan woningen, daarnaast wordt ook hier een deel van het industrieel erfgoed herbestemd.

Vaartkom Leuven
Vaartkom Leuven
Vaartkom Leuven
Vaartkom Leuven
Vaartkom Leuven
Vaartkom Leuven
Vaartkom Leuven
Code
VAA
Klant
Inbev Belgium NV - Stad Leuven - Virix
Team
BUUR
Status
Opdracht volbracht