Onze projecten
Masterplanning

Marco Polo Anderlecht
2011 — 2017

Marco Polo Anderlecht

Opstellen van een ontwikkelings- en verkavelingsplan voor wonen en werken op een voormalig braakliggend terrein, Marco Polo

Citydev, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van het Brussels Gewest, heeft vanuit de Brusselse regering de taakstelling gekregen om gemengde projecten met wonen en werken te ontwikkelen in Brussel. Rekening houdend met de demografische bevolkingsgroei is een efficiënte verdichting noodzakelijk, maar tegelijkertijd moet er ook ruimte voor stedelijke economische activiteiten kunnen uitgebouwd worden. Citydev meent dat de combinatie van wonen en werken op eenzelfde site mogelijk is, op voorwaarde dat de afstemming van beide programma’s op elkaar op voorhand is getoetst vanuit ruimtelijk, technisch en financieel oogpunt. Voor de site Marco Polo, gelegen aan de ingang van Brussel langs de Bergensesteenweg en de spoorweg naar Gent, werd BUUR gevraagd om een ontwikkelingsplan op te stellen, dat zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak als randvoorwaarde voor de architecturale uitwerking en bouw van het project zal gehanteerd worden.

Het ontwikkelingsschema stelt zo veel mogelijk de scheiding van circulatie voor de bedrijvenzone en de woonomgeving voor, maar definieert tegelijkertijd typologiëen van bebouwing die verticale menging toelaten. Het openbaar domein wordt ook als een gedeelde ruimte voorgesteld, niet enkel voor de interne werking van de nieuwe site, maar ook als onderdeel van een breder netwerk van straten en pleinen tussen de omliggende wijken. De gelijkvloerse ruimtes van de gebouwen langs de Bergensesteenweg wordt gereserveerd voor detailhandel, met een intermediaire schaal tussen de buurthandel en de perifere detailhandel langs de ring.

Aangezien de site is gelegen aan een zeer goed ontsloten intermodaal knooppunt (trein-metro-bus-transitparking), wordt een dense ontwikkeling van V/T 1,5 voorzien. Hogere accenten voor woonappartementen accentueren de ingang van de nieuwe wijk, als landmark op de schaal van de grote omliggende infrastructuren van spoorweg en de ring.

Het masterplan werd vertaald in een verkavelingsplan en is nu in aanbouw onder de naam Novacity. Het architectuurontwerp werd in 2019 laureaat van het label ‘Be.exemplary Brussels’ en 2019.

Meer info over het project vind je hier.

Marco Polo Anderlecht
Marco Polo Anderlecht
Marco Polo Anderlecht
©Bogdan & Van Broeck Architects
Marco Polo Anderlecht
©Bogdan & Van Broeck Architects
Marco Polo Anderlecht
Marco Polo Anderlecht
Marco Polo Anderlecht
Code
AMP
Klant
 Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Team
BUUR + Aries Consultants, Olivier Chenu
Status
Opdracht volbracht