Onze projecten
Beleidsplanning
Strategisch advies
Ondersteuning lokale besturen

Labo XX Antwerpen
2013 — 2014

Labo XX Antwerpen

Onderzoek naar verdichting en vernieuwing van de 20ste eeuwse gordel van Antwerpen

BUUR en Futureproofed werden na een competitie samen met drie andere teams door de Stad Antwerpen geselecteerd voor het prestigieuze onderzoeksproject Labo XX. Het labo had als doel strategieën voor de stadsvernieuwing en de verdichting van de 20ste-eeuwse gordel van Antwerpen te ontwikkelen, met het oog op de huisvesting van 100.000 bijkomende inwoners tegen 2030.

De gordel rond de Antwerpse binnenstad kan gelezen worden als een amalgaam van monotone, identiteitsloze buurten, gecombineerd met industrie- en bedrijvenzones, getransformeerde historische kernen, mooi aangelegde parken, ongedefinieerde restruimte, restanten van het agrarisch landschap, … Maar tegelijk zijn er alle ingrediënten aanwezig voor een volwaardige kwalitatieve stedelijke omgeving: wonen, open ruimte en parken, economie en tewerkstelling, lokale kernen en stedelijke voorzieningen. De grote aanwezigheid van belangrijke attractoren op stedelijke en regionale schaal is opmerkelijk.

BUUR onderzocht hoe alle bestaande elementen beter met elkaar verweven kunnen worden tot een aantrekkelijk stadsdeel van Antwerpen, complementair aan de binnenstad. Bijkomende transversale verbindingen zorgen ervoor dat de gordel een eigen netwerk wordt dat minder afhankelijk is van het stadscentrum. De uitbreiding van de bestaande radiale OV-lijnen met een tangentiële noord-zuidverbinding maakt het mogelijk die ambitie te realiseren. Via ontwerpend onderzoek werd vervolgens onderzocht hoe die tangentiële noord-zuidverbinding, geïntegreerd binnen het bestaande stedelijk weefsel van de gordel, nieuwe mogelijkheden kan creëren tot verdichting en vernieuwing in dit deel van Antwerpen. Langsheen knooppunten ontstaan nieuwe centraliteiten die kunnen worden verdicht, waar nieuwe functies kunnen worden aangetrokken en het monofunctionele weefsel opgeladen. De OV-lijn verbindt al deze bestaande en nieuwe knopen en maakt van de 20ste eeuwse gordel een volwaardig stadsdeel, met een eigen logica en eigen kwaliteiten, dat kan wedijveren met het grootstedelijke aanbod van de binnenstad.

Labo XX Antwerpen
Labo XX Antwerpen
Labo XX Antwerpen
Labo XX Antwerpen
Labo XX Antwerpen
Labo XX Antwerpen
Labo XX Antwerpen
Labo XX Antwerpen
Code
LXX
Klant
Stad Antwerpen
Team
BUUR + Futureproofed
Status
Volbracht