Onze projecten
Infrastructuurontwerp
Ontwerp van kunstwerken

HST Fietsroute Zaventem-Machelen
2012 — 2014

HST Fietsroute Zaventem-Machelen

Conceptontwerp voor de infrastructuur van een snelfietsroute tussen Leuven en Brussel

BUUR voerde in samenwerking met Ney & Partners een studie uit voor het ontwerp van de HST-Fietsroute. Dit is de fietssnelweg tussen de stadscentra van Leuven en Brussel met bediening van de luchthaven, de stations langs spoorlijn 36 en verschillende omliggende woon-en werkgebieden. Hoewel een groot deel van de route al is aangelegd, ontbreken er nog een aantal missing links waarvoor bijkomende infrastructuur nodig is.

Die toekomstige fietsinfrastructuur moet bovendien, omwille van zijn beeldwaarde, continuïteit en zichtbaarheid, helpen om het fietsgebruik en inherent de levenskwaliteit in de provincie Vlaams-Brabant te promoten. De belangrijkste rol daarbij speelt de nieuwe fietsbrug over de ring R0. Deze heel zichtbare fietsbrug kan een belangrijke plaats innemen in het naar buiten dragen van duurzame fietsverplaatsingen en de provincie met haar samenwerkende partners als innoverende overheden.

Zowel in de provincie Vlaams-Brabant als in het Brussels Gewest volgt de robuuste fietsstructuur zoveel als mogelijk het spoor. De robuuste fietsstructuur beoogt in het plangebied een zo horizontaal mogelijke route om het comfort van de fietsers te verbeteren. Hierbij worden de hellingen van de spoorweg zo veel als mogelijk gevolgd. De robuuste fietsstructuur wordt ontworpen als 1 lint dat zo veel als mogelijk de spoorweg volgt. Op deze manier wordt het comfort (horizontaal tracé) eveneens verzekerd. Het op ‘hoogte houden’ van de fietsweg versterkt eveneens de herkenbaarheid en de directheid van de fietsstructuur. De route wordt eveneens als een rechte lijn aangelegd, zonder omweg of ‘knikken’ in het tracé.

De HST-fietsroute tussen de Keibergstraat en het station van Diegem wordt ingericht als een zelf-verklarende, herbergzame en herkenbare fietssnelweg. De doelstelling van de HST-fietsroute is niet de aanleg van de route, maar mensen op de fiets te krijgen. Fietscomfort, het aantrekken van fietsverkeer en naar buiten dragen van duurzame verplaatsingen staan centraal. De HST-fietsroute wordt van A tot Z voorzien in een infrastructureel en landschappelijk ontwerp dat inspeelt in haar eigen omgevingskenmerken. Het eigenlijke fietspad kan hierbij niet los gezien worden van de brug- en andere infrastructuren.

De startnota en projectnota werden in maart 2014 goedgekeurd. De realisatie is gepland in 2016 en 2017.

HST Fietsroute Zaventem-Machelen
HST Fietsroute Zaventem-Machelen
HST Fietsroute Zaventem-Machelen
HST Fietsroute Zaventem-Machelen
HST Fietsroute Zaventem-Machelen
HST Fietsroute Zaventem-Machelen
Code
HST
Klant
 Provincie Vlaams-Brabant
Team
 BUUR + Ney&Partners
Status
In uitvoering