Nieuws

Deskundige Lucht

Als Deskundige Lucht zal je meehelpen aan de verdere uitbouw van de expertise rond Lucht. Je zal ingezet worden om een deelaspect binnen een ruimer milieueffectenrapport uit te werken, gaande van plan- en projectMER’s, plan- en project-m.e.r.-screenings, ontheffingen, alsook om specifieke geluidstudies op te maken. Modelleringen en berekeningen zijn eigen aan deze discipline(s) en studies.

Bekijk hier de vacature van Deskundige Lucht.