Onze projecten
Inrichting publieke ruimte
Infrastructuurontwerp

Westelijke kleine ring Brussel
2006 —

Westelijke kleine ring Brussel

Ontwerp van de infrastructuur en de publieke ruimte langs het Kanaal

Het kanaal in Brussel lijdt onder verschillende problemen: de oevers worden gedomineerd door het drukke verkeer dat de ruimtelijke en verblijfskwaliteit hypothekeert, maar ook het kanaal zelf vormt een belangrijke barrière in het stedelijk weefsel.

De heraanleg van de beide kanaaloevers (Molenbeekse kaaien en Brusselse lanen) en de aanleg van het Park Ninoofse Poort vormen een belangrijk stadsproject voor de gehele Brusselse kanaalzone. Het totaalproject voor de openbare ruimte herconfigureert de infrastructuur, creëert nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers, concipieert nieuwe publieke ruimte en fungeert daarnaast als katalysator voor de ontwikkelingen in de omgeving van het kanaal.

Het project biedt een unieke gelegenheid om de levenskwaliteit van de stad in het algemeen en van de wijken langs het kanaal in het bijzonder te verbeteren.

De werken beogen ook een betere oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers tussen Brussel en Molenbeek en een grotere aanwezigheid van het water in de stad en een betere doorstroming van het openbaar vervoer aan de Ninoofse Poort en langs de Westelijke Kleine Ring. Nieuwe publieke ruimtes zoals de centrale contactzone “Graaf van Vlaanderen” en het nieuwe Park Ninoofse Poort leiden naar een nieuw gebruik en totaalbeeld van de Brusselse kanaalzone.

Het project wordt uitgevoerd in drie opeenvolgende fases. De Molenbeekse kaaien (fase 1) zijn inmiddels heraangelegd, de Westelijke Kleine Ring en de voetgangersbrug (fase 2) is volop in uitvoering. Voor de Ninoofse Poort (fase 3) werd een bijkomende ontwerpwedstrijd georganiseerd.

BUUR stond in voor het stedenbouwkundig ontwerp en het voorontwerp, in onderaanneming van het studiebureau ARCADIS Belgium.

Westelijke kleine ring Brussel
Westelijke kleine ring Brussel
Westelijke kleine ring Brussel
Westelijke kleine ring Brussel
Westelijke kleine ring Brussel
Westelijke kleine ring Brussel
Code
WKR
Klant
FOD Mobiliteit en Openbaar Vervoer
Team
BUUR + Arcadis Belgium
Status
opdracht volbracht - gerealiseerd