Onze projecten
Landschapsvisies en ecologie
Infrastructuurontwerp

Vuntcomplex Leuven
2010 — 2011

Vuntcomplex Leuven

Herinrichting van het op- en afrittencomplex E314 te Leuven Noord

Het gebied Leuven-Noord wordt gekarakteriseerd door zijn complexe infrastructurele en ruimtelijke structuur. Om de algehele ontsluiting te verbeteren en te optimaliseren, is BUUR gevraagd een plan te maken voor de herinrichting van het Vuntcomplex. Het bestaande op- en afrittencomplex nr. 20 op de E314 / A2 in Wilsele ligt ten noorden van de stad Leuven en bepaalt in grote mate de verkeerssituatie in het gebied. Het vernieuwde Vuntcomplex is het sleutelproject binnen een reeks ingrepen die het verkeer hier moeten herorganiseren maar ook ruimtelijk en landschappelijk een nieuwe kwaliteit introduceren.

De vernieuwing van de infrastructuurknoop heeft als eerste doel om de ontsluiting van het noordelijk stadsdeel van Leuven te optimaliseren en zo de uitwisseling tussen het hoger en lager verkeersnetwerk te stroomlijnen. Hiertoe wordt het verkeer naar een centraal verdeelpunt geleid –het Vuntcomplex– om van daaruit verder verdeeld te worden. Dit verdeelpunt is ontworpen als een rond punt met zes takken die de aansluitingen naar alle aanliggende wegen verzorgen. Het landschap is in een dergelijk utilitair gebied de identiteitsbepalende ontwerpfactor. Het onderliggend streven van het ontwerp is dan ook om een eigentijdse relatie op te bouwen tussen infrastructuur en landschap. Hierbij gaat het landschapsontwerp veel verder dan het vervaardigen van beplantingsplannen voor de wegbermen.

De ambitie wordt scherper gesteld: de uitdaging is om het infrastructuurproject effectief op zijn landschapsvormende potentie te onderzoeken en te ontwerpen. Het Vuntcomplex bestaat daarom uit drie landschappelijke lagen die de infrastructuurknoop een plaats en betekenis geven: een groene ruimte met bomen, bermen en graslandschappen, een blauwe ruimte in het overstromingsgebied met broekbossen en een recreatieve ruimte voor het fiets- en wandelpad.

Vuntcomplex Leuven
Vuntcomplex Leuven
Vuntcomplex Leuven
Vuntcomplex Leuven
Code
VUL
Klant
AWV Vlaams-Brabant
Team
THV BUUR + Arcadis
Status
opdracht volbracht