Onze projecten
Verkeerstechnisch onderzoek

Voetgangers simulatie Metrostation Collignon Brussel
2016 — 2020

Voetgangers simulatie Metrostation Collignon Brussel

Voetgangerssimulatie van evacuatie -en commercële situatie in het toekomstige metrostation Collignon van de nieuwe metrolijn Nord

In opdracht van Beliris is in het kader van de verlenging van de metrolijnen in Brussel naar het noorden verschillende metrostations in detail ontworpen en onderzocht. Station Collignon is gelegen aan het verkeersknooppunt ‘De Berenkuil”. Naast een belangrijke draaischijf voor het stadsverkeer is dit ook een belangrijk Openbaar vervoerslocatie met de aanwezigheid van trein en  bus. Om de complexiteit van de voetgangersstromen te kunnen afwegen tegen de verschillende concept en ontwerpvarianten van het metrostation is aan Sweco gevraagd om voetgangerssimulaties op te maken. Dit zowel voor een evacuatie als in het geval van de gewone uitbating van het station.  Het metrostation Collignon bestaat uit 4 ondergrondse niveaus en de bovengrond welke verbonden zijn met trappen, roltrappen en liften. Ook de nooduitgangen en trappen zijn mee geëvalueerd.

 Sweco is een van de partners in de THV BMN.

De voetgangersonderzoeken zijn uitgevoerd op drie momenten in de overkoepelende studie van de metrolijn.

  1. In de conceptfase zijn verschillende varianten van station Collignon onderzocht. De uitdaging bij Collignon is de beperkte fysische ruimte die voor een asymmetrisch perron zorgt waardoor de uitgangen niet centraal kunnen gelegd worden. In deze fase werd zowel de commerciële situatie gesimuleerd rekening houdend met de aankomstpatronen van metrostellen en de tegenstromen van de toekomende voetgangers. Daarnaast zijn nog verschillende sensitiviteitstoetsen uitgevoerd om na te gaan hoe het model reageert op eventuele gewijzigde parameters zoals kennis nooduitgangen, andere populatie, groepsvorming…
  2. .In de ontwerpfase wordt het definitieve ontwerp getoetst om na te gaan of bepaalde structurele elementen niet voor eventuele problemen konden zorgen.
  3. In de studie omtrent brandveiligheid zijn de resultaten van de voetgangers vervolgens gecombineerd met de brandveiligheid berekeningen in de CFD berekeningen. Op basis van deze resultaten zijn de laatste optimalisaties uitgevoerd om tot een structureel, architecturaal en functioneel metrostation te komen.Voor de Evacuatiesituatie zijn de NFPA richtlijnen gevolgd.

Alle bevindingen zijn gerapporteerd in een technische rapport alsook in de niet technische samenvatting van de ganse studie.

Voetgangers simulatie Metrostation Collignon Brussel
Voetgangers simulatie Metrostation Collignon Brussel
Voetgangers simulatie Metrostation Collignon Brussel
Voetgangers simulatie Metrostation Collignon Brussel
Klant
Beliris
Team
Sweco + BMN
Status
in uitvoering