Onze projecten
Masterplanning

Veiligheidscampus Zwartberg Genk
2015 — 2016

Veiligheidscampus Zwartberg Genk

Ruimtelijk onderzoek voor de uitbouw van een opleidings- en trainingscentrum in Zwartberg

In het kader van het raamcontract rasterstad Genk wordt BUUR opgedragen een inrichtingsvisie te ontwikkelen voor de uitbouw van een opleidings- en trainingscentrum te Zwartberg. De aanleiding is een acute vraag voor de bouw van een multifunctionele loods op de site door het PLOT. De bouw van deze loods op korte termijn vergt een visie over het gebied op lange termijn.

In het geldende BPA Zwartberg worden de gronden van het PLOT aangeduid als ‘groene bedrijfszone’. Hierdoor worden strenge randvoorwaarden opgelegd wat betreft maximale bebouwing en verhardingen. Gezien de grote vraag naar verharde buitenruimte in het pakket van eisen wordt het bebouwde programma gestapeld waar mogelijk en wordt de verharde buitenruimte multifunctioneel ingericht.

Vanwege de landschappelijk strategische ligging binnen rasterstad Genk en de huidige groene karakter van de site, wordt er sterk ingezet op een groene bedrijvencampus. De kwaliteit van de site staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een groter landschappelijk geheel. Om de continuïteit van het ruige landschap zoveel mogelijk te vrijwaren worden alle ontwikkelingen voorzien binnen sterk afgebakende clusters. Binnen deze (duidelijk kunstmatig vormgegeven) afbakeningen kunnen verschillende functies gegroepeerd worden.

Bij de uitwerking van de veiligheidscampus staat de beleving van de site voorop. Omwille van zijn ligging in het landschap staat een publieke toegankelijkheid dan ook hoog op de agenda. Waar mogelijk worden linken voor zacht verkeer over de site getrokken. De bestaande vijver wordt voorzien van platformen om aan het water te zitten, te genieten of te vissen.
De verschillende clusters op de Veiligheidscampus worden op een functionele manier met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke rondgang. Deze wordt gebruikt om te voet de verschillende programma’s te bereiken en kan tegelijkertijd dienst doen als looptrack.

Veiligheidscampus Zwartberg Genk
Veiligheidscampus Zwartberg Genk
Veiligheidscampus Zwartberg Genk
Veiligheidscampus Zwartberg Genk
Veiligheidscampus Zwartberg Genk
Veiligheidscampus Zwartberg Genk
Code
GRC-ZVC
Klant
stad Genk - PLOT
Team
BUUR
Status
opdracht volbracht